دسته‌ها
اخبار پیام نور

کارت شرکت در آزمون دوره های کارشناسی ارشد

کارت شرکت در آزمون دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور نوبت شانزدهم

کارت شرکت در آزمون دوره های فراگیر کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور سال ۱۳۹۵ نوبت شانزدهم

دریافت کارت آزمون از تاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ تا ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ می باشد

شروع فرایند برگزاری آزمون ساعت  ۸:۳۰ صبح روز پنج شنبه ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ می باشد.

 

برای دریافت کارت آزمون کلیک کنید