دسته‌ها
رشته کشاورزی

دانلود نمونه سوالات رشته کشاورزی

دانلود نمونه سوالات رشته کشاورزی

نمونه سوالات پیام نور نیمسال اول ۹۵-۹۴

دانلود نمونه سوالات رشته کشاورزی

سایت دانشجوی پیام نور، دانلود رایگان نمونه سوالات رشته کشاورزی

درورس زیر در اولین فرصت فعال خواهد شد

آبخيزداري وحفاظت آب وخاك (آبخیزداری)

آبياري عمومي (اصول و روش های آبیاری، مبانی و روش های آبیاری)

اصلاح دام (اصلاح نژاد دام و طیور)

اصول اصلاح نباتات

اصول تغذيه آبزيان

اصول حسابداري (اصول حسابداری در واحد های کشاورزی، مدیریت و حسابداری، حسابداری واحدهای کشاورزی

اقتصادايران باتكيه برروستا ( اقتصاد ایران)

اقتصادخرد۱

اقتصادسنجي

اكولوژي عمومي

آمار و احتمالات وكاربرد آن دركشاورزي

بازاريابي محصولات كشاورزي (بازاریابی محصولات کشاورزی و منابع طبیعی، ترویج بازاریابی محصولات کشاورزی)

بهداشت و بيماريهاي آبزيان

بيماريهاي مهم گياهي وكنترل آنها

تاسيسات درساختمانهاي روستايي

تجزيه مواد غذايي

تغذيه

تغذيه طيور

تكثير و پرورش ماهيان سردآبي

جانورشناسي عمومي

دامپروري عمومي

رابطه آب وخاك وگياه

روشهاي تحقيق دراقتصادكشاورزي

رياضي ۱

رياضيات ۲

زبان تخصصي

سياست كشاورزي

شيمي آلي

طرح آزمايشهاي كشاورزي

فيزيولوژي گياهان زراعي

كاربرد فيزيك در كشاورزي

كاربردكامپيوتردراقتصادكشاورزي

ماشينها و تجهيزات ثابت زراعي

مباني اصلاح نژاد آبزيان

مديريت واحدهاي زراعي ودامي

ميوه مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري

ميوه هاي مناطق معتدله و ميوه هاي ريز

هيدروبيولوژي عمومي

 

نمونه سوالات رشته کشاورزی پیام نور، دانلود رایگان نمونه سوالات پیام نور، نمونه سوالات پیام نور، مرجع نمونه سوالات پیام نور، نمونه سوالات پی ان یو، نمونه سوالات سایت پیام نور، نمونه سوالات سیستم گلستان، سایت پیام نور، نمونه سوالات و پاسخنامه، نمونه سوالات کشاورزی، جدیدترین نمونه سوالات پیام نور، خدمات دانشجویی حمید، بانک نمونه سوالات کشور، بزرگترین سایت نمونه سوالات پیام نور، دانلود نمونه سوالات رشته کشاورزی ، زبان تخصصی با پاسخنامه، دانلود نمونه سوال دامپروری عمومی، دانلود نمونه سوالات آبیاری عمومی،دانلود نمونه سوالات کاربرد کامپیوتر در اقتصاد کشاورزی، دانلود نمونه سوالات شیمی عالی،  دانلود نمونه سوالات سیاست کشاورزی، دانلود نمونه سوالات تغذیه طیور ، دانلود نمونه سوالات فيزيولوژي گياهان زراعي، دانلود نمونه سوالات روشهاي تحقيق دراقتصاد كشاورزي، دانلود نمونه سوالات طرح آزمايشهاي كشاورزي، دانلود نمونه سوالات جانورشناسی عمومی، دانلود نمونه سوالات اكولوژي عمومي، دانلود نمونه سوالات اقتصاد خرد ۱، دانلود نمونه سوالات بازاريابي محصولات كشاورزي

دانلود نمونه سوالات دروس عمومی کلیک کنید.

کانال تلگرام سایت دانشجوی پیام نور Pnudaneshjo@