دسته‌ها
رشته علوم تربیتی

نمونه سوالات علوم تربیتی نیمسال دوم ۹۶-۹۵

نمونه سوالات علوم تربیتی نیمسال دوم ۹۶-۹۵

نام محصول:نمونه سوالات علوم تربیتی نیمسال دوم ۹۶-۹۵

محتوای محصول: ۷۲ سری نمونه سوالات علوم تربیتی نیمسال دوم ۹۶-۹۵

قیمت محصول: ۶۰۰۰ تومان

 

[purchase_link id=”6080″ style=”button” color=”green” text=”خرید”]

 

نمونه سوالات علوم تربیتی نیمسال دوم ۹۶-۹۵ :

 

آسيب شناسي اجتماعي

آشنايي با فعاليتهاي تربيتي و اجتماعي

آماراستنباطي

آمارتوصيفي

آموزش بزرگسالان

آموزش وپرورش تطبيقي

اختلالات يادگيري

اخلاق اسلامي (اصلي)

ادبيات كودكان ونوجوانان

اصول برنامه ريزي آموزشي

اصول برنامه ريزي درسي

اصول بهداشت و كمك هاي اوليه

اصول وفنون راهنمايي ومشاوره تحصيلي

اصول وفنون راهنمايي ومشاوره خانواده

اصول ومباني آموزش وپرورش

برنامه ريزي آموزش فني -حرفه اي

بهداشت و ايمني مدارس

تاريخ آموزش وپرورش دراسلام وايران

تربيت اخلاقي

تعليم و تربيت اسلامي

تكنولوژي آموزشي

جامعه شناسي آموزش وپرورش

حركات ورزشي و سرود هاي خاص

خانواده در اسلام

خانواده نابسامان

درآمدي برنقش ادبيات درمدارس

درآمدي برنقش هنردرمدارس

روابط انساني و بهبود آن در سازمانها

روان سنجي

روان شناسي شخصيت

روان شناسي اجتماعي

روان شناسي رشد

روانشناسي بازي

روانشناسي پويايي گروه

روانشناسي تربيتي

روانشناسي رشد۱

روانشناسي رشد۲

روانشناسي عمومي ۱

روانشناسي عمومي ۲

روانشناسي وآموزش كودكان استثنايي

روانشناسي يادگيري

روش تحقيق درعلوم تربيتي

روش تدريس مهارت خواندن دردبستان

روش هاي تغييرواصلاح رفتار

روشهاوفنون تدريس

روشهاي ارزشيابي آموزشي

زبان آموزي

زبان تخصصي (آموزش پيش دبستاني ودبستاني )

زبان تخصصي برنامه ريزي درسي

زبان تخصصي مشاوره

سازمان ها و قوانين آموزش و پرورش

سنجش و اندازه گيري

سير تحول تعليم و تربيت در ايران قبل و بعد از اسلام

فلسفه آموزش وپرورش

فناوري آموزشي

قصه گويي ونمايش خلاق

كاربرد كامپيوتر در مديريت آموزشي

كاربردآزمونهاي رواني

مباني امور مالي و تنظيم بودجه

مباني راهنمايي و مشاوره

مباني و اصول برنامه ريزي درسي

مباني و اصول تعليم و تربيت

مباني و اصول مديريت آموزشي

متون زبان تخصصي روانشناسي وعلوم تربيتي

مديريت آموزشي

مديريت اسلامي

مديريت عمومي

مديريت كتابخانه

مديريت كلاس

مديريت مراكزپيش دبستاني ودبستاني

مسائل آموزش وپرورش ايران

مفاهيم وروش تدريس رياضيات درپيش دبستان ودبستان

مفاهيم وروش تدريس علوم تجربي درپيش دبستان ودبستان

مفاهيم وروش تدريس علوم قرآن درپيش دبستان ودبستان

مفاهيم وروش تدريس هنردرپيش دبستان ودبستان

مقدمات برنامه ريزي آموزشي ودرسي

مقدمات تكنولوژي آموزشي

مقدمات روش هاي تحقيق كمي و كيفي

مقدمات روشهاي تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي

منطق

نظارت و راهنمايي تعليماتي

 

دانشجوی پیام نور

دسته‌ها
رشته حقوق

نمونه سوالات رشته حقوق ترم تابستان ۹۶

نمونه سوالات رشته حقوق ترم تابستان ۹۶

نام محصول : نمونه سوالات رشته حقوق ترم تابستان ۹۶

محتوای محصول : ۳۳ سری نمونه سوال رشته حقوق با پاسخنامه

قیمت محصول : ۳۳۰۰ تومان

 

[purchase_link id=”5836″ style=”button” color=”green” text=”خرید”]

 

نمونه سوالات رشته حقوق ترم تابستان ۹۶

آيين دادرسي كيفري ۱

آيين دادرسي مدني ۲

آيين دادرسي مدني ۳

ادله اثبات دعوي

اصول فقه ۲

جرم شناسي

حقوق بشر در اسلام

حقوق بيمه

حقوق بين الملل خصوصي ۱

حقوق بين الملل خصوصي ۲

حقوق بين الملل عمومي ۲

حقوق تجارت ۴

حقوق تطبيقي

حقوق ثبت

حقوق جزاي اختصاصي ۱

حقوق جزاي اختصاصي ۲

حقوق جزاي اختصاصي ۳

حقوق سازمانهاي بين الملل

حقوق كار

حقوق مالكيت فكري

حقوق مدني ۲ اموال ومالكيت (بدون پاسخ)

حقوق مدني ۳ كليات قراردادها

حقوق مدني ۴ الزامات خارج ازقراردادها

حقوق مدني ۶ عقودمعين قسمت (الف )

حقوق مدني ۷ عقودمعين قسمت (ب )

حقوق مدني ۸ شفعه ووصيت وارث

روش تحقيق

قواعدفقه ۱ ، قواعدفقه (۱) مدني

قواعدفقه ۲

متون حقوقي (۳)حقوق عمومي

متون فقه ۲

متون فقه ۴

متون فقه (۳)حقوق عمومي وبين الملل

 

 

دانشجوی پیام نور

نمونه سوال درس متون فقه ۴ تابستان ۹۶ ، نمونه سوال درس متون فقه ۲ ترم تابستان ۹۶، نمونه سوال متون حقوقی ۳ حقوق عمومی تابستان ۹۶ ، نمونه سوالات رشته حقوق تابستان ۹۶ ، نمونه سوالات پیام نور، نمونه سوال حقوق مدنی ۸ تابستان ۹۶، نمونه سوال حقوق مدنی ۷ تابستان ۹۶، نمونه سوال حقوق مدنی ۶ تابستان ۹۶ ، نمونه سوال درس حقوق کار تابستان ۹۶

نمونه سوالات رشته حقوق ترم تابستان ۹۶

نمونه سوال درس حقوق ثبت و حقوق تطبیقی تابستان ۹۶ با جواب نمونه سوال درس آیین دادرسی کیفری ۱ و ۲ تابستان ۹۶ ، نمونه سوالات آیین دادرسی مدنی ۱ و ۲ تابستان ۹۶ با جواب، نمونه سوال ادله اثبات دعوی تابستان ۹۶ ، نمونه سوال اصول فقه ۲ تابستان ۹۶،

نمونه سوال جرم شناسی تابستان ۹۶ رشته حقوق، نمونه سوال حقوق بشر در اسلام تابستان ۹۶، نمونه سوال حقوق بیمه تابستان ۹۶، نمونه سوال حقوق بین الملل خصوصی ۱ و ۲ ترم تابستان ۹۶ پیام نور

 

۱۲۲۳۰۴۳ ، ۱۲۲۳۰۴۹ ، ۱۲۲۳۰۴۲ ، ۱۲۲۳۰۵۳، ۱۲۲۳۰۶۰، ۱۲۲۰۲۹۰، ۱۲۲۳۰۳۳

دسته‌ها
رشته روانشناسی

نمونه سوالات روانشناسی نیمسال دوم ۹۶-۹۵

نمونه سوالات روانشناسی نیمسال دوم ۹۶-۹۵

نام محصول : نمونه سوالات روانشناسی نیمسال دوم ۹۶-۹۵

محتوای محصول : ۶۰ سری نمونه سوال نمونه سوال نیمسال دوم ۹۶-۹۵ روانشناسی

قیمت محصول : ۶۰۰۰ تومان

 

[purchase_link id=”5812″ style=”button” color=”green” text=”خرید”]

 

نمونه سوالات روانشناسی نیمسال دوم ۹۶-۹۵ :

آزمونهاي روان شناختي ۱

آسيب شناسي اجتماعی

آسيب شناسي رواني ۱

آسيب شناسي رواني ۲

آسيب شناسي رواني كودك و نوجوان

آشنايي با فلسفه اسلامي

آمار توصیفی

آماراستنباطي

آموزه هاي روانشناسي در حديث

آموزه هاي روانشناسي در قرآن

اختلالات یادگیری

ارزشيابي شخصيت

اصول روانشناسي باليني

اصول وفنون راهنمايي ومشاوره خانواده

انسان از دیدگاه اسلام

انگيزش وهيجان

بهداشت رواني

پويايي گروه

تاريخ و مكاتب در روانشناسي و نقد آن

تفكر و زبان

روا نشناسي هوش و سنجش آن

روانسنجي

روانشناسي اجتماعي

روانشناسي اجتماعي كاربردي

روانشناسي احساس وادراك

روانشناسي از ديدگاه انديشمندان مسلمان

روانشناسي اعتياد

روانشناسي افراد با نيازهاي خاص ۱

روانشناسي افراد با نيازهاي خاص ۲

روانشناسي بازي (روانشناسي )

روانشناسي تجربي

روانشناسي تحولي۱

روانشناسي تحولي ۲

روانشناسي تربيتي

روانشناسي خانواده

روانشناسي دين

روانشناسي رشد۱

روانشناسي رشد۲(روانشناسي )

روانشناسي سالمندي

روانشناسي سلامت

روانشناسي شخصيت

روانشناسي شناختي

روانشناسي صنعتي -سازماني

روانشناسي فيزيولوژيك

روانشناسي مرضي كودك

روانشناسي يادگيري

روشهاوفنون تدريس

روش تحقيق (كمي و كيفي)

زبان تخصصي روانشناسي ۲

شيوه هاي اصلاح و تغيير رفتار

علم النفس ازديدگاه دانشمندان اسلامي

علوم اعصاب شناختي

فلسفه علم روانشناسي

فناوري اطلاعات در روانشناسي

فيزيولوژي اعصاب و غدد

كاربرد كامپيوتر در روانشناسي

كاربرد آزمونهاي رواني

مباحث اساسي در روانشناسي ۱

مباحث اساسي در روانشناسي ۲

مباني جامعه شناسي

مباني مشاوره و راهنمايي

متون روانشناسي ۱

متون روانشناسي ۲

متون زبان تخصصي روانشناسي وعلوم تربيتي

مشاوره شغلي و حرفه ا ي

معرفت شناسی

مقدمات روانشناسي سلامت

مقدمات نوروپسيكولوژي

نظريه هاي مشاوره وروان درماني

 

دانشجوی پیام نور

نمونه سوالات روانشناسی نیمسال دوم ۹۶-۹۵

نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۶-۹۵ دانلود نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۶-۹۵ نمونه سوالات رشته روانشناسی نیمسال دوم ۹۶-۹۵ پیام نور با پاسخنامه نمونه سوالات روانشناسی ترم دوم ۹۶-۹۵ با جواب جدیدترین نمونه سوالات روانشناسی نمونه سوال ۹۶ پیام نور دانلود نمونه سوال رشته روانشناسی بانک نمونه سوالات پیام نور

نمونه سوال درس مباحث اساسي در روانشناسي ۱ نمونه سوال درس مقدمات روشهاي تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي نمونه سوال درس روش تحقيق (كمي و كيفي) نمونه سوال درس آسيب شناسي اجتماعي