دسته‌ها
فارسی

فارسی نیمسال دوم ۹۸-۹۷

فارسی نیمسال دوم ۹۸-۹۷

عنوان درس:  فارسی

رشته تحصیلی : عمومی علوم انسانی

کد درس : ۱۲۱۳۲۱۰

قیمت : ۲۰۰ تومان

[purchase_link id=”10307″ style=”button” color=”green” text=”خرید”]

 

تعدادی از سوالات درس فارسی نیمسال دوم ۹۸-۹۷

 

۱) “خستو شدن دربیت <به هستیش باید که خستو شوی/ز گفتار بیگار یک سو شوی> به چه معناست؟

 1. معترف شدن
 2. اندیشه ورزیدن
 3. اعتماد کردن
 4. ایمان آوردن

۲) مسولیت علمی ” بنیاد شاهنامه فردوسی ” بر عهده چه کسی بود؟

 1. نصرالله فلسفی
 2. محمد علی اسلامی ندوشن
 3. مجتبی مینوی
 4. مهدی محقق

۳) کدام گزینه از دلایل عدم اعتنا و توجه سلطان محمود به شاهنامه می باشد؟

 1. به وزارت رسیدن ابوالعباس فضل بن احمد
 2. هجو خلیفه عباسی در شاهنامه
 3. شیعه بودن فردوسی
 4. بی توجهی فردوسی به دستورات حکومت

۴) مفهوم مصراع <چو بیند که خاکست بالین من> در کدام گزینه آمده است؟

 1. تواضع
 2. شکست
 3. فقر
 4. مرگ

۵) مفهوم بیت < آن کودک اشک ریز را نقشی / از خنده به پیش چشم تر گیرم> در کدام گزینه آمده است؟

 1. همراه با لبخند کودک مظلوم، اشک می ریزم.
 2. گریه را به خنده تبدیل می کنم.
 3. گریه کودک معصوم را چون خنده می پندارم.
 4. غم را به شادی ترجیج می دهم.

۶) در عبارت < درختان اسکلت های بلور آجین، زمین دلمرده … > منظور از ” اسکلت های بلور آجین ” چیست؟

 1. درختانی که برف روی شاخه های آنها نشسته و یخ زده است.
 2. مظلومان روزگار که در خواب غفلت فرو رفته اند.
 3. انسانهای نحیف و لاغر و افسرده
 4. درختانی که قطرات شبنم،شاخه های آنها را مزین کرده است.

۷) بنیاد فرهنگ ایران ، توسط چه کسی تآسیس شد؟

 1. سید جعفر شهیدی
 2. عبدالحسین زرین کوب
 3. محمد پروین گنابادی
 4. پرویز ناتل خانلری

۸) عبارت ” آب در هاون کوفتن ” کنایه از چیست؟

 1. کاری را با جدیت انجام دادن
 2. کار بیهوده انجام دادن
 3. کاری را به سرعت انجام دادن
 4. کاری سخت و دشواری را انجام دادن

۹) معنای مصراع اول بیت ” مگیر از دهن خلق حرف را، زنهار / به آسیا چو روی پاس دار نوبت را ” در کدام گزینه آمده است؟

 1. دقت کن و درباره چیزی که نمی دانی حرف نزن
 2. آگاه باش و در میان حرف مردم حرف نزن.
 3. آگاه باش و به حرف دیگران احترام بگذار.
 4. دقت کن و جلوی حرف زدن دیگران را نگیر.

۱۰) کدام گزینه از نظر ساختمان، ” فعل لازم یک شخصه ” است؟

 1. درآمدم.
 2. از پا افتادم.
 3. تا زدم.
 4. به فکرم رسید.

 

دانشجوی پیام نور

فارسی نیمسال دوم ۹۸-۹۷ با پاسخنامه

نمونه سوالات فارسی ،دانلود نمونه سوالات فارسی ترم دوم ۹۸-۹۷، دانلود جدیدترین نمونه سوالات، نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۸-۹۷، سایت دانلود نمونه سوال، نمونه سوالات ترم دوم، نمونه سوالات عمومی پیام نور