دسته‌ها
آیین دادرسی کیفری 1

آیین دادرسی کیفری ۱ نیمسال دوم ۹۷-۹۶

آیین دادرسی کیفری ۱ نیمسال دوم ۹۷-۹۶

عنوان درس : آیین دادرسی کیفری ۱ 

رشته : حقوق،حقوق جزا و جرم شناسی

مقطع : کارشناسی و کارشناسی ارشد

سال تحصیلی : نیمسال دوم ۹۷-۹۶

کد درس : ۱۲۲۳۰۴۳

قیمت : ۲۰۰ تومان

[purchase_link id=”6834″ style=”button” color=”green” text=”خرید”]

 

تعدادی از سوالات آیین دادرسی کیفری ۱ نیمسال دوم ۹۷-۹۶

۳) اهدافی که در «آیین دادرسی کیفری» دنبال می گردد، کدام است؟

۱-فقط اعاده نظم لطمه دیده از جرم از طریق سازماندهی نهادهای عدالت کیفری

۲-فقط حفظ حقوق و آزادی های اساسی افراد

۳- فقط منافع اشخاص حقوقی

۴-دو هدف: اعاده نظم لطمه دیده از جرم از طریق سازماندهی نهادهای عدالت کیفری و حفظ حقوق و آزادی های اساسی افراد

۴)کدام یک از ویژگی های نظام دادرسی اتهامی نمی باشد؟

۱-لزوم طرح شکایت بزه دیده

۲-علنی بودن

۳-غیر ترافعی بودن

۴-شفاهی بودن

۶)خصوصیات قوانین «آیین دادرسی کیفری»(که جزو قوانین شکلی هستند) کدام است؟

۱-تفسیر موسع – اجرای فوری

۲-اصل تفسیر مضیق

۳-اجرای غیر فوری

۴-اصل تفسیر محدود

۲۲)امر مختوم کیفری نیاز به ایراد از سوی متهم ……… و محدود به زمان معینی ………:

۱-دارد- است

۲-ندارد – است

۳- ندارد – نیست

۴- دارد – نیست

۲۳) در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، در کدام مجازات مرور زمان پذیرفته شده است؟

۱-در حدود

۲- در قصاص

۳- در دیات

۴- در جرائم تعزیری

۲۵) در قرار وثیقه، انتخاب نوع وثیقه با کدام گزینه است؟

۱-کارشناس

۲- شاکی

۳- ضایط دادگستری

۴- وثیقه گذار

۲۶) شخصی که توسط متهم به عنوان کفیل معرفی می شود باید ظرف چند روز از تاریخ ابلاغ متهم را حاضر نماید؟

۱-ده روز

۲- بیست روز

۳- سی روز

۴- پنج روز

۲۸) کدام یک از موارد ذیل، جزو تحقیقات از متهم می باشد؟

۱- فقط احضار متهم

۲- فقط جلب متهم

۳- فقط بازجویی از متهم

۴- احضار متهم – جلب متهم – بازجویی از متهم

۳۰) در جرائم منافی عفت، تحقیق اصولاً به عهده کیست؟

۱- بازپرس

۲- دادستان

۳- قاضی دادگاه

۴- دادیار

دانلود نمونه سوال آیین دادرسی کیفری ۱ ترم تابستان ۹۷

سایت دانشجوی پیام نور دانلود نمونه سوالات پیام نور

آیین دادرسی کیفری ۱ نیمسال دوم ۹۷-۹۶ دانلود نمونه سوال آیین دادرسی کیفری ۱ نیمسال دوم ۹۷-۹۶ دانلود سوالات آیین دادرسی کیفری ۱ با جواب دانلود نمونه سوالات رشته حقوق بانک نمونه سوالات پیام نور جدیدترین نمونه سوالات پیام نور نمونه سوالات کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته حقوق

دسته‌ها
آیین دادرسی کیفری 1

آیین دادرسی کیفری ۱ ترم تابستان ۹۷-۹۶

آیین دادرسی کیفری ۱ ترم تابستان ۹۷-۹۶

نمونه سوال آیین دادرسی کیفری ۱ ترم تابستان ۹۷-۹۶ با پاسخنامه

قیمت : ۱۵۰ تومان

 

[purchase_link id=”6761″ style=”button” color=”green” text=”خرید”]

 

کد درس : ۱۲۲۳۰۴۳ تعداد سوالات : ۳۰ رشته تحصیلی : حقوق،حقوق جزا و جرم شناسی، مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

 

 

دانشجوی پیام نور

آیین دادرسی کیفری ۱ ترم تابستان ۹۷-۹۶

دانلود نمونه سوال آیین دادرسی کیفری ۱ پیام نور نیمسال تابستان ۹۷-۹۶ با جواب، آیین دادرسی کیفری ۱ تابستان ۹۷ پیام نور،نمونه سوالات رشته حقوق تایستان ۹۷-۹۶، نمونه سوالات درس آیین دادرسی کیفری تابستان ۹۷ پیام نور، آیین دادرسی کیفری یک تابستان ۹۷ با جواب

نمونه سوالات رشته حقوق نیمسال دوم ۹۷-۹۶

قسمتی از سوالات امتحانی درس آیین دادرسی کیفری ۱ در ترم تابستان ۹۷

۱-اولین و قدیمی ترین شیوه رسیدگی به دعاوی  کدام است؟

۱-نظام اتهامی  ۲-نظام تفتیشی  ۳-نظام مختلط  ۴-نظام اتهامی و اسلامی

جواب صحیح : گزینه ۱

۲-آیا (اعاده نظم لطمه دیده از جرم از طریق سازماندهی نهادهای عدالت کیفری) و (حفظ حقوق و آزادی های اساسی افراد از طریق تنظیم واکنش جامعه در برابر بزهکاری) به ترتیب از اهداف آیین دادرسی کیفری می باشند؟

۱-خیر-خیر  ۲-بله-بله  ۳-خیر-بله  ۴-بله-خیر

جواب صحیح : گزینه ۲

۳-تفاوت آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی در چیست؟

۱-فقط هدف  ۲-فقط مرجع رسیدگی  ۳- فقط اصحاب دعوا  ۴- هدف،مرجع رسیدگی، اصحاب دعوا

جواب صحیح: گزینه ۴

۴-خصوصیات قوانین (آیین دادرسی کیفری)(که جزو قوانین شکلی هستند) کدام است؟

۱-تفسیر موسع-اجرای فوری  ۲- اصل تفسیر مضیق  ۳- اجرای غیر فوری  ۴- اصل تفسیر محدود

جواب صحیح گزینه ۱

۵- قلمروی صلاحیت محلی دیوان عالی کشور …..

۱-پایتخت است  ۲-استان تهران است  ۳- تمام کشور است  ۴-فقط بخشی از کشور است

جواب صحیح: گزینه ۳

۶-تعقیب کیفری متهم به ارتکاب جرم ، به عهده کیست؟

۱-قاضی دادگاه  ۲-رئیس حوزه قضایی ۳-دادسرا  ۴-رئیس دادگستری شهرستان

جواب صحیح : گزینه ۳

۷-(وجود مرجعی برای تعقیب و تقاضای محاکمه متهم صرف نظر از شکایت یا عدم شکایت بزه دیده و غیر علنی بودن دادرسی) از ویژگی های کدام نظام دادرسی کیفری می باشد؟

۱-اتهامی  ۲-اسلامی  ۳-تفتیشی  ۴-مختلط

گزیته صحیح:۳

sample question lesson ayin dadrasi kifari 1 summer semester 97 Pnu