دسته‌ها
رشته علوم تربیتی

نمونه سوالات علوم تربیتی نیمسال دوم ۹۶-۹۵

نمونه سوالات علوم تربیتی نیمسال دوم ۹۶-۹۵

نام محصول:نمونه سوالات علوم تربیتی نیمسال دوم ۹۶-۹۵

محتوای محصول: ۷۲ سری نمونه سوالات علوم تربیتی نیمسال دوم ۹۶-۹۵

قیمت محصول: ۶۰۰۰ تومان

 

[purchase_link id=”6080″ style=”button” color=”green” text=”خرید”]

 

نمونه سوالات علوم تربیتی نیمسال دوم ۹۶-۹۵ :

 

آسيب شناسي اجتماعي

آشنايي با فعاليتهاي تربيتي و اجتماعي

آماراستنباطي

آمارتوصيفي

آموزش بزرگسالان

آموزش وپرورش تطبيقي

اختلالات يادگيري

اخلاق اسلامي (اصلي)

ادبيات كودكان ونوجوانان

اصول برنامه ريزي آموزشي

اصول برنامه ريزي درسي

اصول بهداشت و كمك هاي اوليه

اصول وفنون راهنمايي ومشاوره تحصيلي

اصول وفنون راهنمايي ومشاوره خانواده

اصول ومباني آموزش وپرورش

برنامه ريزي آموزش فني -حرفه اي

بهداشت و ايمني مدارس

تاريخ آموزش وپرورش دراسلام وايران

تربيت اخلاقي

تعليم و تربيت اسلامي

تكنولوژي آموزشي

جامعه شناسي آموزش وپرورش

حركات ورزشي و سرود هاي خاص

خانواده در اسلام

خانواده نابسامان

درآمدي برنقش ادبيات درمدارس

درآمدي برنقش هنردرمدارس

روابط انساني و بهبود آن در سازمانها

روان سنجي

روان شناسي شخصيت

روان شناسي اجتماعي

روان شناسي رشد

روانشناسي بازي

روانشناسي پويايي گروه

روانشناسي تربيتي

روانشناسي رشد۱

روانشناسي رشد۲

روانشناسي عمومي ۱

روانشناسي عمومي ۲

روانشناسي وآموزش كودكان استثنايي

روانشناسي يادگيري

روش تحقيق درعلوم تربيتي

روش تدريس مهارت خواندن دردبستان

روش هاي تغييرواصلاح رفتار

روشهاوفنون تدريس

روشهاي ارزشيابي آموزشي

زبان آموزي

زبان تخصصي (آموزش پيش دبستاني ودبستاني )

زبان تخصصي برنامه ريزي درسي

زبان تخصصي مشاوره

سازمان ها و قوانين آموزش و پرورش

سنجش و اندازه گيري

سير تحول تعليم و تربيت در ايران قبل و بعد از اسلام

فلسفه آموزش وپرورش

فناوري آموزشي

قصه گويي ونمايش خلاق

كاربرد كامپيوتر در مديريت آموزشي

كاربردآزمونهاي رواني

مباني امور مالي و تنظيم بودجه

مباني راهنمايي و مشاوره

مباني و اصول برنامه ريزي درسي

مباني و اصول تعليم و تربيت

مباني و اصول مديريت آموزشي

متون زبان تخصصي روانشناسي وعلوم تربيتي

مديريت آموزشي

مديريت اسلامي

مديريت عمومي

مديريت كتابخانه

مديريت كلاس

مديريت مراكزپيش دبستاني ودبستاني

مسائل آموزش وپرورش ايران

مفاهيم وروش تدريس رياضيات درپيش دبستان ودبستان

مفاهيم وروش تدريس علوم تجربي درپيش دبستان ودبستان

مفاهيم وروش تدريس علوم قرآن درپيش دبستان ودبستان

مفاهيم وروش تدريس هنردرپيش دبستان ودبستان

مقدمات برنامه ريزي آموزشي ودرسي

مقدمات تكنولوژي آموزشي

مقدمات روش هاي تحقيق كمي و كيفي

مقدمات روشهاي تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي

منطق

نظارت و راهنمايي تعليماتي

 

دانشجوی پیام نور

دسته‌ها
رشته علوم تربیتی

نمونه سوالات علوم تربیتی نیمسال دوم ۹۵-۹۴

نمونه سوالات علوم تربیتی نیمسال دوم ۹۵-۹۴

نام محصول : نمونه سوالات علوم تربیتی نیمسال دوم ۹۵-۹۴

قیمت محصول : ۴۵۰۰ تومان

محتوای محصول : ۵۴ سوال به همراه پاسخنامه

پشتیبانی : ۰۹۳۶۴۴۰۳۷۳۵

برای دانلود راحت و سریع از برنامه اینترنت دانلود منیجر استفاده نماید.

 

[purchase_link id=”1685″ style=”button” color=”green” text=”خرید”]

 

توضیحات و محتوای محصول

نمونه سوالات علوم تربیتی نیمسال دوم ۹۵-۹۴ با پاسخنامه تستی

اختلالات يادگيري

اخلاق اسلامي (اصلي)

ادبيات كودكان ونوجوانان

آشنايي با فعاليتهاي تربيتي و اجتماعي

اصول برنامه ريزي آموزشي

اصول برنامه ريزي درسي

اصول بهداشت و كمك هاي اوليه

اصول وفنون راهنمايي ومشاوره تحصيلي

اصول وفنون راهنمايي ومشاوره خانواده

اصول وفنون راهنمايي ومشاوره سالمندان

اصول ومباني آموزش وپرورش

آمارتوصيفي

آموزش بزرگسالان

آموزش وپرورش تطبيقي

تاريخ آموزش وپرورش دراسلام وايران

جامعه شناسي آموزش وپرورش

درآمدي برنقش ادبيات درمدارس

درآمدي برنقش هنردرمدارس

راهنمايي و مشاوره گروهي

روان سنجي

روانشناسي  آموزش خواندن

روانشناسي اجتماعي

روانشناسي بازي

روانشناسي پويايي گروه

روانشناسي تربيتي

روانشناسي رشد۱

روانشناسي رشد۲

روانشناسي شخصيت (نظريه ها و مفاهيم )

روانشناسي عمومي ۱

روانشناسي عمومي ۲

روانشناسي وآموزش كودكان استثنايي

روانشناسي يادگيري

روش تحقيق درعلوم تربيتي

روش هاي تغييرواصلاح رفتار

روشهاوفنون تدريس

روشهاي ارزشيابي آموزشي

زبان آموزي

زبان تخصصي برنامه ريزي درسي

فناوري آموزشي

قصه گويي ونمايش خلاق

كاربردآزمونهاي رواني

كليات فلسفه

مباني امور مالي و تنظيم بودجه

مباني واصول راهنمايي ومشاوره

متون زبان تخصصي روانشناسي وعلوم تربيتي

مديريت كلاس

مديريت كتابخانه

مديريت مراكزپيش دبستاني ودبستاني

مسائل آموزش وپرورش ايران

مسائل جوانان ونوجوانان درايران ومعاصر

مفاهيم وروش تدريس هنردرپيش دبستان ودبستان

مقدمات برنامه ريزي آموزشي ودرسي

مقدمات تكنولوژي آموزشي

نظارت و راهنمايي تعليماتي

نهادخانواده دراسلام وايران

 

دانشجوی پیام نور، نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۴-۹۵

Sample questions Educational Sciences Second Semester 95-94,Sample Questions PNU,Sample questions in the second semester of 94-95 PNU,Student PNU

دانشجوی پیام نور ، نمونه سوالات جدید پیام نور، نمونه سوالات دروس رشته علوم تربیتی

نمونه سوالات ترم دوم ۹۵-۹۴ پیام نور، نمونه سوالات جدید با پاسخنامه، نمونه سوالات پی ان یو دانشجو

نمونه سوالات pnu soalat ، نمونه سوال های پیام نور

دسته‌ها
رشته علوم تربیتی

دانلود نمونه سوالات رشته علوم تربیتی

دانلود نمونه سوالات رشته علوم تربیتی

دروس دانلود نمونه سوالات رشته علوم تربیتی نیمسال اول ۹۵-۹۴ پیام نور با پاسخنامه

دروس زیر در اولین فرصت فعال خواهد شد،

دانشجویان عزیز می توانند با نظرات خود درس های مربوط خود را اعلام کنند تا همان روز نمونه سوال خود را دانلود کنند.

اختلالات يادگيري (روانشناسی یادگیری با تاکید بر اختلالات یادگیری)

اخلاق اسلامي (اصلي)

ادبيات كودكان ونوجوانان (ادبیات کودکان)

آسيب شناسي رواني ۲

آشنايي با فعاليتهاي تربيتي و اجتماعي

اصول برنامه ريزي درسي

اصول بهداشت و كمك هاي اوليه

اصول وفنون راهنمايي ومشاوره تحصيلي (راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های مربوط به آن)

اصول وفنون راهنمايي ومشاوره خانواده

اصول ومباني آموزش وپرورش (اصول تعلیم و تربیت)

آماراستنباطي

آمار توصيفي

آموزش بزرگسالان ( اصول آموزش بزرگسالان)

بازي درماني (راهنمایی و مشاوره)

برنامه ريزي آموزش فني -حرفه اي

تاريخ آموزش وپرورش دراسلام وايران

جامعه شناسي آموزش وپرورش

حركات ورزشي و سرود هاي خاص

خانواده نابسامان

درآمدي برنقش ادبيات درمدارس

درآمدي برنقش هنردرمدارس

روان سنجي

روانشناسي  آموزش خواندن

روانشناسي اجتماعي

روانشناسي بازي

روانشناسي پويايي گروه

روانشناسي تربيتي

روانشناسي رشد۱

روانشناسي شخصيت (نظريه ها و مفاهيم )

روانشناسي عمومي ۱

روانشناسي عمومي ۲

روانشناسي وآموزش كودكان استثنايي

روش تحقيق درعلوم تربيتي

روش تدريس مهارت خواندن دردبستان

روش هاي تغيير و اصلاح رفتار

روشها و فنون تدريس

روشهاي ارزشيابي آموزشي

زبان آموزي

زبان تخصصي (آموزش پيش دبستاني ودبستاني )

زبان تخصصي برنامه ريزي درسي

فناوري آموزشي

كاربرد كامپيوتر در مديريت آموزشي

كاربرد آزمونهاي رواني

كليات فلسفه

مباني واصول راهنمايي ومشاوره

متون زبان تخصصي روانشناسي وعلوم تربيتي

مديريت اسلامي

مديريت آموزشي

مديريت كلاس

مديريت مراكزپيش دبستاني ودبستاني

مديريت مراكزراهنمايي ومشاوره

مسائل آموزش وپرورش ايران

مفاهيم وروش تدريس علوم قرآن درپيش دبستان ودبستان

مفاهيم وروش تدريس هنردرپيش دبستان ودبستان

مقدمات برنامه ريزي آموزشي ودرسي

مسائل جوانان و نوجوانان در ایران و معاصر (مسائل نوجوانی، مسائل نوجوانان و جوانان)

مقدمات تكنولوژي آموزشي

مقدمات روشهاي تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي

نظارت و راهنمايي تعليماتي

نظريه هاي مشاوره و روان درماني ۲

نهادخانواده دراسلام وايران

 

دانلود نمونه سوالات دروس عمومی پیام نور کلیک کنید

تمامی نمونه سوالات نیمسال اول ۹۵-۹۴ رشته علوم تربیتی متعلق به خدمات دانشجویی حمید در شهرستان قیدار میباشد و هر گونه کپی برداری از نمونه سوالات پیگرد قانونی دارد.

کانال تلگرام دانشجوی پیام نور  Pnudaneshjo@

آدرس سایت دانشجوی پیام نور  wWw.Pnudaneshjo.ir

 

نمونه سوالات پیام نور

نمونه سوالات پیام نور،  Sample Questions Message Boards ، Sample Questions Payam Nor دانلود نمونه سوالات پیام نور، نمونه سوالات نیمسال اول ۹۵-۹۴، نمونه سوالات، نمونه سوالات نیمسال اول پیام نور، نمونه سوالات گلستان، نمونه سوالات خدمات دانشجویی حمید، نمونه سوال پیام نور، دانلود نمونه سوال درس نهاد در اسلام و ایران ،دانلود نمونه سوال درس نظريه هاي مشاوره و روان درماني ۲رشته علوم  تربیتی، دانلود نمونه سوالات پی ان یو، دانلود نمونه سوال درس نظارت و راهنمايي تعليماتي رشته علوم تربیتی، دانلود نمونه سوال درس مقدمات روشهاي تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي رشته علوم تربیتی، دانلود نمونه سوال درس مقدمات تكنولوژي آموزشي رشته علوم تربیتی، دانلود نمونه سوال درس مقدمات برنامه ريزي آموزشي ودرسي رشته علوم تربیتی، دانلود نمونه سوال فناوري آموزشي رشته علوم تربیتی، دانلود نمونه سوال مديريت اسلامي رشته علوم تربیتی، دانلود جدیدترین نمونه سوالات پیام نور، نمونه سوالات رایگان پیام نور، دانلود نمونه سوال مدیریت آموزشی رشته علوم تربیتی، دانلود نمونه سوال مدیریت کلاس رشته علوم تربیتی، دانلود نمونه سوالات رشته علوم تربیتی 

دسته‌ها
رشته علوم تربیتی نمونه سوالات پیام نور

نمونه سوالات رشته علوم تربیتی نیمسال دوم ۹۴-۹۳

دانلود رایگان نمونه سوالات رشته علوم تربیتی نیمسال دوم ۹۴-۹۳ با پاسخنامه

سایت دانشجوی پیام نور دانلود نمونه سوالات رشته علوم تربیتی نیمسال دوم ۹۴-۹۳ 

در صورتی که نمونه سوالات رشته علوم تربیتی نیمسال دوم ۹۴-۹۳ مورد استفاده شما قرار گرفت سایت دانشجوی پیام نور را به دوستان و همکلاسی های خود معرفی کنید.

 

اختلالات يادگيري

روانشناسی یادگیری با تاکید بر اختلالات یادگیری

اخلاق اسلامي (اصلي)

اصول برنامه ريزي آموزشي

اصول برنامه ريزي درسي

اصول بهداشت و كمك هاي اوليه

 مبانی برنامه ریزی آموزشی

اصول وفنون راهنمايي ومشاوره تحصيلي

اصول وفنون راهنمايي ومشاوره خانواده

اصول وفنون راهنمايي ومشاوره سالمندان

اصول ومباني آموزش وپرورش

اصول تعلیم و تربیت

آموزش بزرگسالان

آموزش وپرورش تطبيقي

برنامه ريزي آموزش فني -حرفه اي

تاريخ آموزش وپرورش دراسلام وايران

جامعه شناسي آموزش وپرورش

حركات ورزشي و سرود هاي خاص

خانواده نابسامان

درآمدي برنقش ادبيات درمدارس

درآمدي برنقش هنردرمدارس

روانشناسي اجتماعي

روانشناسي بازي

روانشناسي پويايي گروه

روانشناسي تربيتي

روانشناسي رشد۱

روانشناسي رشد ۲

روانشناسي عمومي ۱

روانشناسي عمومي ۲

روانشناسي وآموزش كودكان استثنايي

روانشناسي يادگيري

روش تحقيق درعلوم تربيتي

روشهاوفنون تدريس

روشهاي ارزشيابي آموزشي

زبان آموزي

زبان تخصصي (آموزش پيش دبستاني ودبستاني )

زبان تخصصي مشاوره

فلسفه آموزش وپرورش

فناوري آموزشي

كاربرد كامپيوتر در روانشناسي

کاربرد آزمون های روانی

كليات فلسفه

مباني امور مالي و تنظيم بودجه

مباني جامعه شناسي

مباني واصول راهنمايي ومشاوره

متون زبان تخصصي روانشناسي وعلوم تربيتي

مديريت اسلامي

مديريت آموزشي

مديريت كتابخانه

مديريت كلاس

مديريت مراكزراهنمايي ومشاوره

مسائل آموزش وپرورش ايران

مفاهيم وروش تدريس رياضيات درپيش دبستان ودبستان

مفاهيم وروش تدريس علوم قرآن درپيش دبستان ودبستان

مفاهيم وروش تدريس هنردرپيش دبستان ودبستان

مقدمات برنامه ريزي آموزشي ودرسي

مقدمات تكنولوژي آموزشي

مقدمات روانپزشكي

مهارتهاي ارتباطي كلاس

نظارت و راهنمايي تعليماتي

نظريه هاي مشاوره و روان درماني ۲

نهادخانواده دراسلام وايران

 

.

.

دروس بعدی به زودی

 

دانلود رایگان نمونه سوالات عمومی نیمسال دوم ۹۴-۹۳ کلیک کنید

برای ورود به سیستم جامع گلستان کلیک کنید