دسته‌ها
رشته جغرافیا

نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم ۹۴-۹۳

نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم ۹۴-۹۳ با پاسخنامه دانشگاه پیام نور

در صورتی که نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم ۹۴-۹۳ دانشگاه پیام نور مورد استفاده شما قرار گرفت سایت دانشجوی پیام نور را به دوستان و هم کلاسی های خود معرفی کنید.

نمونه سوالات رشته جغرافیا نیمسال دوم ۹۴-۹۳ با پاسخنامه :

دروس زیر به زودی فعال خواهد شد

 

اصول وروش هاي آمايش سرزمين

آب و هوای کره زمین

آمایش سرزمین(آموزش محور)

اقتصاد شهري

برنامه ريزي سازماندهي زيست بوم هاي عشايري

توسعه پايدار شهري

جغرافیای کوچ نشینی

جايگاه روستادر مطالعات و برنامه ريزي منطقه اي

جغرافياي اقتصادي ايران

جغرافياي جمعيت ايران

جغرافياي خاك ها

جغرافياي روستايي ايران

جغرافياي سياسي ايران

جغرافياي شهرهاي كوچك و مياني

جغرافياي شهري ايران

روابط متقابل شهر و روستا

روش تحقيق در مطالعات شهري

روش تحقيق(نظري)

روش هاي تحليل جمعيت

رياضيات مقدماتي

زبان تخصصي(جغرافيا وبرنامه ريزي شهري)

سياست وفضا

شهر نشيني و دگرگوني در نواحي روستايي

فناوري اطلاعاتIT

كارتو گرافي و تهيه نقشه هاي موضوعي

مباني آب و هوا شناسي۱

مباني برنامه ريزي شهري

مباني جغرافياي اقتصادي

مباني جغرافياي سياسي

مباني جغرافياي شهري

مباني جغرافياي گردشگري

مباني سنجش از دور

مباني هيدرولوژي

مخاطرات انساني

مخاطرات طبيعي

مديريت روستايي

مطالعات منطقه اي(خليج فارس)

نقشه برداري

درآمدی بر توسعه پایدار

دیدگاههای آمایش شهری

 

دانلود رایگان نمونه سوالات دروس عمومی نیمسال دوم ۹۴-۹۳ کلیک کنید

دانلود رایگان نمونه سوالات دروس عمومی نیمسال اول ۹۵-۹۴ کلیک کنید

برای ورود به سیستم گلستان کلیک کنید