دسته‌ها
آیین دادرسی مدنی 3

آیین دادرسی مدنی ۳ ترم تابستان ۹۷

آیین دادرسی مدنی ۳ ترم تابستان ۹۷

عنوان درس:آیین دادرسی مدنی ۳

رشته تحصیلی:حقوق،حقوق خصوصی

کد درس: ۱۲۲۳۰۵۳

مقطع:کارشناسی و کارشناسی ارشد

قیمت:۲۰۰ تومان

[purchase_link id=”6782″ style=”button” color=”green” text=”خرید”]

 

تعدادی از سوالات آیین دادرسی مدنی ۳ ترم تابستان ۹۷

۱)دعوای دعوای جلب شخص ثالث را چه کسی مطرح می کند؟

۱-اصحاب دعوا یا یکی از آنها

۲-فقط خواهان دعوا

۳-فقط خوانده دعوا

۴-فقط شخص ثالث

۲)هرگاه سازش در دادگاه واقع شود،موضوع سازش و شرایط آن در صورت مجلس منعکس می شود و دادگاه مبادرت به صدور …..می نماید:

۱-حکم

۲-گزارش اصلاحی

۳-قرار رد دعوا

۴-قرار عدم استماع دعوا

۳)در صورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نکرده باشند،کدام دادگاه صلاحیت برای تعیین داور را دارد؟

۱-دادگاه محل وقوع دعوا

۲-دادگاه محل اقامت خوانده

۳-دادگاه محل اقامت خواهان

۴-دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد

۴)موجر پس از اقامه دعوای تخلیه علیه مستاجر،دعوای مطالبه اجور معوقه ملک را علیه او اقامه می نماید.این دعوا از مصادیق چه دعوایی است؟

۱-دعوای متقابل

۲-دعوای اضافی

۳-دعوای ورود ثالث

۴-دعوای جلب ثالث

۵) دعوای ورود ثالث در صورتی ……نامیده می شود که ثالث خود را در محق شدن یکی از طرفین،ذی نغع بداند:

۱-تبعی

۲-اصلی

۳-مستقل

۴-استقلالی

۶)طبق ماده ۴۵۷ ق.ج،ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داور در چه صورتی امکان پذیر است؟

۱-پس از تصویب رئیس قوه قضائیه

۲-امکان ارجاع به داوری وجود ندارد

۳-پس از تصویب دادگاه عمومی و تصویب و تصویب شورای شهر

۴-پس از تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس

۷)کدام دسته از آرای دادگاه ها، مشمول “قاعده اعتبار امر قضاوت شده” می باشند؟

۱-احکام دادگاه ها

۲- قرارهای مقدماتی

۳-قرارهای کارشناسی

۴-تصمیماتی که دادگاه در امور حسبی می گیرد

۷)به ترتیب پاسخ دهید: مهلت ایراد رد دادرس تا چه زمانی است؟ آیا درخواست یا ایراد مزبور شکل ویژه ای دارد؟

۱-تا اولین جلسه دادرسی مگر اینکه سبب ایراد متعاقبا حادث شود-خیر

۲-تا پایان اولین جلسه دادرسی مگر اینکه سبب ایراد متعاقبا حادث شود-خیر

۳-تا اولین جلسه دادرسی-بله

۴-تا پایان جلسه دادرسی-بله

دانشجوی پیام نور

نمونه سوالات پیام نور،دانلود نمونه سوالات ترم تابستان۹۷ رشته حقوق در دانشگاه پیام نور،نمونه سوال درس آیین دادرسی مدنی ۳ ،نمونه سوالات جدید پیام نور،آیین دادرسی مدنی۳،نمونه سوالات رشته حقوق