دسته‌ها
ادله اثبات دعوی

ادله اثبات دعوی ترم تابستان ۹۷

ادله اثبات دعوی ترم تابستان ۹۷

عنوان درس: ادله اثبات دعوی

رشته تحصیلی: حقوق،حقوق خصوصی

کد درس: ۱۲۲۳۰۶۰

مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

قیمت : ۱۵۰ تومان

[purchase_link id=”6790″ style=”button” color=”green” text=”خرید”]

 

تعدادی از سوالات ادله اثبات دعوی ترم تابستان ۹۷

۱)نقش دادرس در اقامه دلیل در “نظام تفتیشی” چگونه است؟

۱-در این نظام،نقش دادرس،انفعالی و غیرفعال است

۲-در این نظام قاضی با محدودیت در کشف ادله روبرست

۳-در این نظام،نقش دادرس،فعال است

۴- در این نظام، نقش دادرس،انفعالی و غیر فعال است و قاضی با محدودیت در کشف ادله روبروست

۲)طبق ماده ۲۰۵ قانون جدید آیین دادرسی مدنی، اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعواست:

۱- فقط در صورتی که اقرار در دادگاه به عمل آمده باشد،پذیرفته می شود

۲-پذیرفته نمی شود،اعم از اینکه اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد

۳-پذیرفته می شود

۴-فقط در صورتی که اقرار در خارج از دادگاه به عمل آمده باشد، پذیرفته می شود

۵)دادگاه”حق الزحمه کارشناس” را بر چه اساسی تعیین می کند؟

۱-صرفا براساس مبلغ پیشنهادی خوانده تعیین می کند

۲-صرفا به میزان ده درصد ارزش خواسته دعوا تعیین می کند

۳-صرفا براساس میلغ پیشنهادی خواهان تعیین می کند

۴-با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می کند

۶)………عبارت است از امری که حکایت از وجود موضوعی حق نماید:

۱-ادعا

۲-دلیل

۳-انشاء

۴- واقعه حقوقی

۱۲)به نظر مولف، نخستین و آخرین فرصت برای اقامه ادله، چه زمانی است؟

۱-پایان اولین جلسه دادرسی

۲- زمان تقدیم دادخواست، مگر اینکه در قانون بر خلاف این حکم تصریح شده باشد

۳-زمان ختم مذاکرات طرفین

۴-زمان صدور حکم

۱۳)ادله گفتاری کدام اند؟

۱- فقط اقرار

۲-فقط اقرار و شهادت

۳-فقط سوگند

۴-اقرار،شهادت و سوگند

۱۷) اگر اقرار به طور غیرمستقیم دلیل و مستند حکم قرار بگیرد و به عبارت دیگر اقرار نسبت به اسباب حکم صورت بگیرد و نه خود حکم، این قرار :

۱-اقرار قاطع دعوا خواهد بود

۲- اقرار محسوب نمی شود

۳-اقرار غیرقاطع دعوا محسوب می گردد

۴-اقرار نیست بلکه صرفا ادعا محسوب می شود

 

دانشجوی پیام نور دانلود نمونه سوالات پیام نور

دانلود نمونه سوال ادله اثبات دعوی تابستان ۹۷ با جواب، نمونه سوالات ترم تابستان رشته حقوق نمونه سوال درس ادله اثبات دعوی در ترم تابستان ۹۷ ، نمونه سوالات تابستان ۹۷-۹۶ دانلود نمونه سوالات پیام نور بصورت تک درس، سایت دانشجوی پیام نور بهترین سایت دانلود نمونه سوالات پیام نور ، بزرگترین بانک نمونه سوالات پیام نور