دسته‌ها
اخبار پیام نور

معرفی به استاد دومین فرصت

معرفی به استاد دومین فرصت

دومین فرصت ثبت نام معرفی به استاد از تاریخ  ۱۳۹۵/۰۵/۱۰ تا ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ می باشد

به گزارش سایت دانشجوی پیام نور بر اساس تقویم دانشگاهی دانشگاه پیام نور معرفی به استاد در دو بازه زمانی صورت می گیرد.

اولین فرصت ۸ تیر ماه الی ۱۵ تیرماه به پایان رسید

دومین فرصت معرفی به استاد ۱۰ مرداد الی ۱۶ مرداد امکان پذیر می باشد.

شرایط اخذ معرفی به استاد

دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی ( پیوسته، ناپیوسته) برای فراغت از تحصیل تنها فقط دو درس نظری باقیمانده داشته باشند، می توانند این دو درس باقیمانده را به صورت معرفی به استاد بردارند.(برای اخذ معرفی به استاد باید تمام نمرات دیگر دروس تاییده شده باشد)

دانشجویان کارشناسی ارشد

تنها یک درس نظری از دروس باقیمانده جبرانی کارشناسی، جبرانی میانگین و سرفصل دوره  داشته باشند.

دروس روش تحقیق و سمینار قابل اخذ نمی باشد

دانشجویان شیوه پژوهشی قبل از دفاع پایان نامه می توانند معرفی به استاد اخذ نمایند.