دسته‌ها
اخبار پیام نور

تاریخ انتخاب واحد نیمسال اول ۹۷-۹۶ پیام نور

تاریخ انتخاب واحد نیمسال اول ۹۷-۹۶ پیام نور

تاریخ انتخاب واحد و ثبت نام نیسمال اول ۹۷-۹۶ دانشگاه پیام نور

سایت دانشجوی پیام نور : انتخاب واحد و ثبت نام نیمسال اول ۹۷-۹۶ از تاریخ ۱۶ شهریور ماه سال ۹۶ شروع می شود.

به گزارش سایت دانشجوی پیام نور / PNUDANESHJO.COM/

طبق تقویم آموزشی سال تحصیلی ۹۷-۹۶ پیام نور

تاریخ های مهم نیمسال اول ۹۷-۹۶ در دانشگاه پیام نور به صورت زیر است:

 

زمان انتخاب واحد و ثبت نام در نیمسال اول ۹۷-۹۶ پیام نور

طبق تقویم آموزشی

انتخاب واحد و ثبت نام نیمسال اول ۹۷-۹۶ پیام نور از ۱۶ شهریور ماه سال ۹۶ شروع و الی ۲۳ شهریور ماه سال ۹۶ در سیستم جامع گلستان ادامه خواهد داشت.

هر دانشجو در تاریخ مشخص به خود می تواند انتخاب واحد کند

یعنی تعدادی از دانشجویان در روزهای اول می توانند انتخاب واحد کنند  و تعدادی از دانشجویان در روز های بعد از آغاز انتخاب واحد می توانند انتخاب واحد کنند.

تاریخ انتخاب واحد نیمسال اول ۹۷-۹۶ پیام نور

این زمان بندی تقریبا براساس ورودی دانشجو است

با توجه به تقویم آموزشی نیمسال اول ۹۷-۹۶ دانشگاه پیام نور تاریخ های مهم برای دانشجویان به زیر است:

زمان ثبت و درخواست مهمان دائم و موقت:

مهلت ارائه درخواست مهمان دائم و موقت دانشجویان و تایید مرکز مقصد و مرکز مبدا برای نیمسال

اول ۹۷-۹۶ پیام نور از ۴ شهریور ماه الی ۱۶ شهریور ماه سال ۱۳۹۶ امکان پذیر است.

شروع کلاس های دانشگاه پیام نور

شروع کلاس های دانشگاه پیام نور در نیمسال اول ۹۷-۹۶ از تاریخ ۲۵ شهریور ماه سال ۹۶ است ، شاید در تعدادی از مراکز تاریخ شروع کلاسها متفاوت

باشد، و نیز برای دانشجویان جدیدالورود بعد از ثبت نام قطعی دانشجو انجام می پذیرد.

زمان ثبت و درخواست تغییر رشته پیام نور

زمان ارائه درخواست تغییر رشته و تایید مراکز برای نیمسال اول ۹۷-۹۶ از ۴ شهریور ماه تا ۱۶ شهریور ماه سال ۱۳۹۶ امکان پذیر خواهد بود

حذف و اضافه نیمسال اول ۹۷-۹۶ پیام نور

حذف و اضافه دانشگاه پیام نور در نیمسال اول ۹۷-۹۶ از تاریخ ۱۷ مهر ماه الی ۲۴ مهر ماه سال ۱۳۹۶ از طریق سیستم جامع گلستان امکان پذیر است.

تاریخ امتحانات پایانی نیمسال اول ۹۷-۹۶ پیام نور

تاریخ امتحانات پایانی دانشگاه پیام نور در نیمسال اول ۹۷-۹۶ براساس تقویم آموزشی پیام نور در تاریخ ۲ دی ماه شروع شده و در تاریخ ۲۵ دی ماه سال ۱۳۹۶ پایان می یابد.

اخبار پیام نور