دسته‌ها
اخبار پیام نور

مهلت ثبت نمرات میان ترم نیمسال اول ۹۵-۹۴

دانشجویان باید یک هفته مانده به مهلت ثبت نمرات میان ترم با مراجعه به سیستم جامع گلستان نمرات میان ترم خود را مشاهده نمایند .

در صورت عدم ثبت  نمره میان ترم نیمسال اول ۹۵-۹۴ توسط استادان سریعاً به مرکز امتحانات (اداره آموزش ) مراجعه و درخواست ثبت نمره میان ترم کنند.

مهلت ثبت نمرات میان ترم نیمسال اول ۹۵-۹۴:

۱- پایان مهلت ثبت میان ترم نیمسال اول ۹۵-۹۴ کارشناسی : ۲۷ دی ماه ۱۳۹۴

۲-پایان مهلت ثبت میان ترم نیمسال اول ۹۵-۹۴ کارشناسی ارشد :۲۹ دی ماه ۱۳۹۴