دسته‌ها
اخبار پیام نور

لیست دروس و منابع کارشناسی پیام نور ۹۶-۹۵

لیست دروس و منابع کارشناسی پیام نور ۹۶-۹۵

بخش فنی مهندسی

مهندسی برق        مهندسی پزشکی           مهندسی پلیمر              مهندسی عمران

مهندسی راه آهن     مهندسی نفت                مهندسی کامپیوتر- رباتیک- فناوری اطلاعات

مهندسی مواد و متالوژی       مهندسی شیمی                مهندسی خودرو – هوا فضا

مهندسی صنایع               مهندسی مدیریت اجرایی – پروژه         مهندسی مکانیک

بخش هنر و معماری

ارتباط تصویری – عکاسی         صنایع دستی         طراحی پارچه و لباس             فرش

کتابت و نگارگری                 هنرهای اسلامی                    هنرهای صناعی

مهندسی معماری             مهندسی شهر سازی               نقاشی – مرمت بناهای تاریخی

بخش علوم کشاورزی

اقتصاد کشاورزی            ترویج و آموزش کشاورزی                علوم وصنایع غذایی

مهندسی آب               ماشین های کشاورزی                    شیلات- زراعت

علوم کشاورزی – دامی- تولیدات دام               مهندسی منابع طبیعی – آبادانی روستا ها

بخش علوم پایه

ریاضی                                           آمار                                 شیمی

زمین شناسی                              زیست شناسی و آموزش علوم تجربی

فیزیک                                       علوم کامپیوتر

بخش علوم تربیتی و روانشناسی

علوم تربیتی                                         روانشناسی -مشاوره

علم اطلاعات و دانش شناسی                 تربیت بدنی

بخش علوم اجتماعی

جغرافیا               علوم اجتماعی             علوم سیاسی              تاریخ

بخش ادبیات و زبانهای خارجه

زبان ادبیات فارسی             زبان انگلیسی                   زبان ادبیات عربی

بخش مدیریت، اقتصادو حسابداری

حسابداری                   مدیریت                      اقتصاد

بخش الهیات و علوم اسلامی

حقوق                    الهیات و معارف اسلامی

 

لیست دروس و منابع کارشناسی ارشد پیام نور ۹۶-۹۵

بخش علوم تربیتی و روانشناسی

آموزش محیط زیست             تربیت بدنی                             تحقیقات آموزشی

تاریخ فلسفه آموزش و پرورش(تعلیم و تربیت اسلامی)            علم اطلاعات و دانش شناسی

   علوم تربیتی       فیزیولوژی ورزشی       روانشناسی  رفتار حرکتی        مدیریت آموزشی  

مدیریت ورزشی                    تکنولوژی آموزشی                       مشاوره و راهنمایی            

روانشناسی اسلامی – روانشناسی مثبت گرا                  آموزش و بهسازی منابع انسانی

 برنامه ریزی آموزشی      مشاوره

بخش علمی فنی و مهندسی

مهندسی شیمی   مهندسی عمران    مهندسی صنایع   مهندسی کامپیوتر             

مهندسی فناوری اطلاعات   مهندسی مکانیک    مهندسی برق  

مهندسی عمران  مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

مهندسی عمران – ژئو تکنیک    مهندسی عمران – راه و ترابری

مهندسی عمران سازه   مهندسی عمران – مهندسی مدیریت ساخت

مهندسی عمران – محیط زیست

بخش علمی علوم پایه

آمار         آموزش ریاضی       ریاضی محض      ریاضی کاربردی

زیست شناسی    شیمی      فیزیک      زیست شناسی – بیوفیزیک

فیتوشیمی       زمین شناسی       ژئوفیزیک

بخش علمی الهیات و علوم اسلامی

اخلاق         تاریخ تشیع         الهیات – علوم قرآن و حدیث

الهیات – فقه و مبانی حقوق اسلامی

الهیات – فیسفه و کلام اسلامی         حقوق

فلسفه و حکمت اسلامی                نهج البلاغه

الهیات و معارف اسلامی – ادیان و عرفان

بخش علمی مدیریت، اقتصاد و حسابداری

اقتصاد اسلامی     حسابداری      علوم اقتصادی      مدیریت دولتی

مدیریت اجرایی      مدیریت بازرگانی       مدیریت فناوری اطلاعات

مدیریت کسب و کار MBA       مدیریت امور شهری     کارآفرینی

بخش علمی ادبیات و زبانهای خارجه

آموزش زبان انگلیسی    آموزش زبان فارسی     زبان شناسی همگانی

زبان و ادبیات فارسی    زبان و ادبیات انگلیسی     زبان و ادبیات عربی

بخش علمی علوم اجتماعی

آب و هواشناسی  تاریخ      جغرافیا    جامعه شناسی    علوم سیاسی

ژئومورفولوژی    مخاطرات محیطی    علوم اجتماعی     مدیریت رسانه

بخش هنر و معماری

پژوهش هنر        طراحی شهری      مهندسی معماری

بخش علمی علوم کشاورزی

مهندسی کشاورزی   مهندسی منابع طبیعی   مهندسی اقتصاد کشاورزی

 

دانشجوی پیام نور، دانلود نمونه سوالات پیام نور، نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۴-۹۵

Lessons list and expert resources PNU 96-95,Sample Questions 94-95 second Semester

لیست دروس و منابع کارشناسی پیام نور ۹۶-۹۵

برنامه ۸ ترمه رشته حقوق پیام نور، لیست دروس رشته حقوق پیام نور

برنامه ۸ ترمه رشته الهیات و معارف اسلامی پیام نور، لیست دروس و منابع ترمی ۹۵-۹۶

برنامه ۸ ترمه رشته حسابداری پیام نور

برنامه ۸ ترمه رشته مدیریت

برنامه ۸ ترمه رشته مترجمی زبان انگلیسی

برنامه ۸ ترمه رشته فیزیک پیام نور

برنامه ۸ ترمه رشته شیمی

برنامه ۸ ترمه رشته تاریخ

برنامه ۸ ترمه رشته اقتصاد کشاورزی پیام نور

برنامه ۸ ترمه رشته علوم تربیتی پیام نور

برنامه ۸ ترمه رشته روانشناسی پیام نور