دسته‌ها
حقوق بشر در اسلام

حقوق بشر در اسلام ترم تابستان ۹۷

حقوق بشر در اسلام ترم تابستان ۹۷

عنوان درس : حقوق بشر در اسلام

رشته تحصیلی : حقوق

کد درس : ۱۲۲۳۱۸۶ – ۱۲۲۳۲۲۸

مقطع : کارشناسی

قیمت : ۱۵۰ تومان

[purchase_link id=”6808″ style=”button” color=”green” text=”خرید”]

 

تعدادی از سوالات حقوق بشر در اسلام ترم تابستان ۹۷

۱)خاستگاه حقوق بنیادی(بشر) براساس کدام نظریه تبیین شده است؟

۱-حقوق وضعی

۲-حقوق عینی

۳-حقوق طبیعی

۴-حقوق وضعی جدید

۳)حق حیات در اسلام چگونه حقی است؟

۱-ناشی از میل ذاتی انسان به صیانت نفس

۲-مطلق است

۳-دارای حدودی مشخص است و نمی توان به طور مطلق به آن نگریست و مشروط به شروطی است که خدا تعیین کرده است

۴-فقط مورد تفسیر مادی قرار می گیرد

۱۱)اساساً کشته شدن انسان در نظام حقوقی اسلام:

۱-صرفاً در صورتی که عمدی باشد جرم محسوب می شود

۲-صرفا در صورتی که شبه عمدی باشد جرم محسوب می شود

۳-صرفاً در صورتی که عمدی یا شبه عمدی(نه خطایی) باشد جرم محسوب می شود

۴-جرم محسوب، واز فاعل آن اگر چه از روی خطا مرتکب این عمل شده باشد به جانی و جنایتکار تعبیر می شود

۱۴)سرسخت ترین مکتب مدافع آزادی کدام است و دیدگاه آن نسبت به زندگی کردن در آزادی مطلق چیست؟

۱-لیبرالیسم-ناممکن

۲-رئالیسم-ممکن

۳-اسلام-پذیرفتنی

۴-سوسیالیسم – ممکن

۱۵)طبق ماده شش میثاق بین المللی حقوق مدنی – سیاسی، حکم اعدام در مورد جرایم ارتکابی شخص کمتر از ……. اجرا نمی شود و در مورد ……. قابل اجرا نیست:

۱- هجده سال – زنان باردار

۲- بیست سال – زنان باردار

۳- هفده سال – زنان

۴- بیست سال – زنان و افراد کهنسال

۱۸) از نظر اسلام، وجه اصلی تشریع مالیات و انفاق چیست؟

۱-تامین بودجه دولت

۲-یکسان شدن سطح عمومی معیشت مردم

۳-انجام تکلیف شرعی

۴- منبع درآمد حکومت

۱۹)تغییر دین در اسلام چه حکمی دارد؟

۱- آزاد است

۲-آزاد نیست، بلکه در برخی موارد مشمول مجازات سنگین است

۳-جزو حقوق بنیادین بشر است

۴-آزاد است ولی مورد نکوهش و مکروه است و هیچ مجازاتی ندارد

 

سایت دانشجوی پیام نور

دانلود نمونه سوال درس حقوق بشر در اسلام  در ترم تابستان ۹۷، دانلود نمونه سوالات رشته حقوق پیام نور، حقوق بشر در اسلام، دانلود نمونه سوال های درس حقوق بشر در اسلام ، دانلود نمونه سوالات ترم تابستان ۹۷ پیام نور، بانک نمونه سوالات پیام نور با جواب، نمونه سوال تابستان ۹۷