دسته‌ها
حقوق جزای اختصاصی 1

حقوق جزای اختصاصی ۱ ترم تابستان ۹۷

حقوق جزای اختصاصی ۱ ترم تابستان ۹۷

عنوان درس : حقوق جزای اختصاصی ۱ ، حقوق جزای اختصاصی(۳) جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص

رشته تحصیلی : حقوق، حقوق جزا و جرم شناسی

کد درس : ۱۲۲۳۲۵۴ ، ۱۲۲۳۰۳۴

مقطع : کارشناسی و کارشناسی ارشد

قیمت : ۲۰۰ تومان

 

[purchase_link id=”6917″ style=”button” color=”green” text=”خرید”]

 

تعدادی از سوالات درس حقوق جزای اختصاصی ۱ ترم تابستان ۹۷

۱)در اصطلاح حقوق، تجاوز از رفتاری که یک انسان معقول و متعارف در همان شرایط حادثه دارد، چه نام دارد؟

۱-تقصیر

۲- تضمین حق

۳- فرض مسئولیت

۴- خطای محض

۲) عاقله در اصطلاح فقهی و حقوقی شامل چه کسانی می شود؟

۱- بستگان سببی

۲- بستگان سببی و بستگان نسبی بدون ترتیب طبقات ارث

۳- بستگان ذکور نسبی پدر و مادری به ترتیب طبقات ارث

۴- فقط بستگان نسبی مادری

۱۱) کدام گزینه در رابطه « جنایت» با « جرم» صحیح است؟

۱- عموم و خصوص من وجه

۲- عموم و خصوص مطلق

۳- تباین

۴- تساوی

۱۲) …… حالت اغمای عمیقی است که در اثر مصرف داروهای خواب آور، روان گردان و مسکن های قوی پیش می آید و موجب آن می شود که صعف شدید حرکات تنفسی وتری یا حسی را به صورت مرگ حقیقی جلوه دهد. این حالت پایان حیات انسان نیست:

۱- مرگ قطعی

۲- مرگ ظاهری

۳- حیات غیر مستقر

۴- مرگ مغزی

۱۳) مطابق تبصره ماده ۱۲۶ قانون، چنانچه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود :

۱- معاون به مجازات معاونت در جرم شدیدتر محکوم می شود

۲- معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف تر محکوم می شود

۳- معاون از مجازات کلاً معاف می شود

۴- معاون به مجازات حد وسط جرم شدید و جرم خفیف محکوم می شود

۱۴) طبق ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی، جنایت عمدی بر جنین، پس از حلول روح، چه مجازاتی برای مرتکب به دنبال دارد؟

۱- قصاص

۲- فقط پرداخت دیه

۳- پرداخت دیه و مجازات تعزیری

۴- فقط مجازات تعزیری

۲۶) در چه جنایاتی «قصاص» ساقط است؟

۱- مأمومه

۲- دامغه

۳- جائفه

۴- همه موارد

 

دانشجوی پیام نور

دانلود نمونه سوالات دانشگاه پیام نور، دانلود نمونه سوالات رشته حقوق، دانلود نمونه سوالات حقوق جزای اختصاصی ۱ تابستان ۹۷ ، دانلود نمونه سوالات حقوق جزای اختصاصی ۳ جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور ، دانلود نمونه سوالات کارشناسی ارشد حقوق پیام نور

 

 

دسته‌ها
حقوق تطبیقی

حقوق تطبیقی ترم تابستان ۹۷

حقوق تطبیقی ترم تابستان ۹۷

عنوان درس : حقوق تطبیقی

رشته تحصیلی : حقوق

کد درس : ۱۲۲۳۰۶۲

قیمت : ۲۰۰ تومان

[purchase_link id=”6873″ style=”button” color=”green” text=”خرید”]

 

تعدادی از سوالات درس حقوق تطبیقی ترم تابستان ۹۷

۱) کدام یک از گزینه های زیر، حقوق را کم و بیش در کلیت خود مطالعه و بررسی می کند؟

۱- حقوق تطبیقی

۲- فلسفه حقوق

۳- جامعه شناسی حقوق

۴- همه موارد فوق

۳) در ………… نتایج مطالعات تطبیقی به صورت مشخص برای رفع یک مشکل مورد توجه و استناد قرار می گیرد:

۱- حقوق تطبیقی توصیفی

۲- حقوق تطبیقی کاربردی

۳- حقوق تطبیقی کلان

۴- حقوق تطبیقی غیرکاربردی

۵) کدام یک معتقدند که حقوق تطبیقی شعبه خاصی از علم حقوق است؟

۱- گوتریج

۲- سیسموندی

۳- هایز

۴- سالی، لامبر و رابی

۸) ارتباط متقابل بین فرایند جهانی شدن و حقوق تطبیقی در کجا نمایان می شود؟

۱- فقط تعیین سیاست های فرهنگی کشورها

۲- گسترش تحصبلات دانشگاهی

۳- فقط وضع و اصلاح مقررات ملی براساس حقوق تطبیقی

۴- وضع و اصلاح مقررات ملی براساس حقوق تطبیقی و نیل به وحدت حقوقی بین کشورها

۲۶) در کشور آلمان ، دولت فدرال متشکل از ……… است :

۱- صدر اعظم و وزراء

۲- نخست وزیر

۳- رئیس جمهور

۴- دادگاه قانون اساسی و رئیس جمهور

۲۷) مهم ترین تفاوت بین حقوق کامن لو در انگلستان و حقوق کامن لو در آمریکا مربوط به چیست؟

۱- حقوق خصوصی

۲- حقوق بین الملل خصوصی

۳- حقوق عمومی

۴- حقوق فراملی

۲۹) کدام نظام حقوقی، ریشه در حقوق روم و مجموعه قوانین مدنی ژوستینین دارد؟

۱- حقوق نوشته

۲- حقوق کامن لو

۳- حقوق خاور دور

۴- حقوق آفریقایی

۳۰) لغو قانون در «چین» با چه تفکری هماهنگی داشت. تفکر مزبور، حقوق و دادگاه را امری زاید در زندگی اجتماعی تلقی می کرد؟

۱- کنفوسیوس 

۲- رنه داوید

۳- روسو

۴- لتین

 

دانشجوی پیام نور

دانلود نمونه سوال درس حقوق تطبیقی ترم تابستان ۹۷ با پاسخنامه دانلود نمونه سوالات درس حقوق تطبیقی بانک نمونه سوالات پیام نور دانلود نمونه سوالات رشته حقوق تابستان ۹۷ دانلود نمونه سوالات حقوق ترم تابستان ۹۷ نمونه سوالات ۹۷پیام نور با جواب دانلود نمونه سوالات پیام نور سوالات پی ان یو دانشجو soalat pnu daneshjo  soalat payamnor tabestan 97

 

دسته‌ها
حقوق بین الملل خصوصی 1

حقوق بین الملل خصوصی ۱ ترم تابستان ۹۷

حقوق بین الملل خصوصی ۱ ترم تابستان ۹۷

عنوان درس:حقوق بین الملل خصوصی ۱

رشته تحصیلی : حقوق

کد درس : ۱۲۲۳۰۴۴

مقطع : کارشناسی

قیمت : ۲۰۰ تومان

[purchase_link id=”6817″ style=”button” color=”green” text=”خرید”]

 

تعدادی از سوالات حقوق بین الملل خصوصی ۱ ترم تابستان ۹۷

۱)رشته ای از علم حقوق است که از روابط خصوصی افراد در سطح زندگی بین المللی بحث می کند. این عبارت بیانگر کدام رشته از حقوق است؟

۱-حقوق مدنی

۲-حقوق بین الملل خصوصی

۳-حقوق بین الملل عمومی

۴- حقوق تجارت

۲)کدام مورد از زمره منابع بین المللی حقوق بین الملل خصوصی است؟

۱-عهدنامه های بین المللی

۲-اصول کلی حقوقی

۳-رویه قضایی بین المللی

۴-همه موارد فوق

۵)شرط سنی برای تحصیل تابعیت در ایران، چقدر است؟

۱- ۱۸ سال

۲- ۲۵ سال

۳- ۲۲سال

۴- ۱۵ سال

۸) تفاوت ضامنت اجراها در حقوق بین الملل خصوصی و حقوق بین الملل عمومی چیست؟

۱-در حقوق بین الملل خصوصی غیرمستقیم و کامل، در حقوق بین الملل عمومی مستقیم کافی است

۲- در حقوق بین الملل خصوصی مستقیم و کامل، در حقوق بین الملل عمومی غیرمستقیم و ناکافی است

۳- در حقوق بین الملل خصوصی غیرمستقیم، در حقوق بین الملل عمومی مستقیم است

۴- تفاوت در ضمنانت اجرا با هدیگر ندارند

۱۰) کدام اندیشمند تابعیت را از موضوعات حقوق خصوصی دانسته و بیشتر جنبه شخصی آن را مد نظر داشته است؟

۱-چندار

۲-اوپنهایم

۳-بانیفول

۴-ویس

۱۳) آیا می توان گفت اصولاً مراجع قضایی داخلی، صلاحیت رسیدگی به دعاوی و اختلافات مربوط به حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی را دارند؟

۱-بله

۲-خیر

۳- حقوق بین الملل عمومی بله، ولی حقوق بین الملل خصوصی خیر

۴- حقوق بین الملل خصوصی بله، ولی حقوق بین الملل عمومی خیر

۲۱) کدام گزینه جزو اشخاص حقوقی حقوق عمومی است؟

۱- شرکت تضامنی

۲-شرکت نسبی

۳-شرکت با مسئولیت محدود

۴- شوراهای محلی

 

دانشجوی پیام نور

دانلود نمونه سوال درس حقوق بین الملل خصوصی یک ترم تابستان ۹۷، نمونه سوالات حقوق بین الملل خصوصی ۱ پیام نور رشته حقوق، دانلود نمونه سوالات حقوق تابستان ۹۷، نمونه سوال ۱۲۲۳۰۴۴ حقوق بین الملل خصوصی یک، بانک نمونه سوالات پیام نور کشور، نمونه سوالات جدید پیام نور، نمونه سوال ۹۷ پیام نور، سوالات حقوق بین الملل خصوصی ۱ با پاسخنامه