دسته‌ها
آیین دادرسی کیفری 2

آیین دادرسی کیفری ۲ ترم تابستان ۹۷

آیین دادرسی کیفری ۲ ترم تابستان ۹۷

عنوان درس:آیین دادرسی کیفری ۲  رشته تحصیلی : حقوق،حقوق جزا و جرم شناسی کد درس: ۱۲۲۳۰۴۹  مقطع:کارشناسی و کارشناسی ارشد

قیمت : ۱۵۰ تومان

 

[purchase_link id=”6774″ style=”button” color=”green” text=”خرید”]

 

دانلود نمونه سوال درس آیین دادرسی کیفری ۲ ترم تابستان ۹۷

دانشجوی پیام نور دانلود نمونه سوالات رشته حقوق

قسمتی از سوالات درس آیین دادرسی کیفری ۲ در ترم تابستان ۹۷

۱-محل وقوع جرم، تعیین کننده ………..مرجع رسیدگی کننده است:

۱- صلاحیت ذاتی    ۲- صلاحیت محلی   ۳-صلاحیت اضافی  ۴-صلاحیت صنفی

۲-منظور از صنف یک دادگاه چیست؟

۱-تعیین این نکته است که رسیدگی به موضوع باید توسط مرجع حقوقی صورت گیرد یا کیفری یا اداری

۲-تعیین این نکته است که آیا مرجع مزبور(رسیدگی کننده) باید یک مرجع عمومی باشد یا اختصاصی

۳-تعیین این نکته است که رسیدگی به موضوع موردنظر در صلاحیت مرجع بدوی است یا مرجع تجدیدنظر

۴-تعیین این نکته است که دادگاه چه محلی صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد

۳-دومین مورد ………وقتی است که محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل وقوع آن،آسان تر بتواند به موضوع رسیدگی کند:

۱-نیابت قضایی   ۲-احاله   ۳-صلاحیت شخصی  ۴-رد دادرس

۴- به ترتیب پاسخ دهید:اولاً آیا می توان دادگاه کیفری یک را شعبه تخصصی دادگاه کیفری دو(به عنوان دادگاهی عمومی) دانست ثانیاً آیا در دادگاه کیفری یک نظام تعدد ثاضی حاکم اس؟

۱-بله-بله  ۲-خیر-خیر   ۳-خیر-بله   ۴-بله-خیر

۵-در قوانین ما،(صلاحیت اضافی) در چه مواردی،پیش بینی شده است؟

۱-فقط تعدد اتهام   ۲-فقط تعدد متهم  ۳-فقط اختلاف در صلاحیت ذاتی دادگاه ها  ۴-دو مورد:تعدداتهام-تعدد متهم

۶- محل تشکیل دادگاه کیفری یک:

۱- صرفاً مرکز استان است

۲-مرکز استان است،ولی به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضایی شهرستان هم ممکن است تشکیل شود

۳-صرفاً حوزه قضایی بخش می باشد

۴- صرفا حوزه قضایی شهرستان می باشد

 

نمونه سوالات تابستان ۹۷ پیام نور،نمونه سوالات رشته حقوق،سوالات امتحانی آیین دادرسی کیفری ۲، سوالات امتحانی پیام نور، جدیدترین نمونه سوالات امتحانی دانشگاه پیام نور

 

دسته‌ها
رشته حقوق

نمونه سوالات رشته حقوق نیمسال دوم ۹۷-۹۶

نمونه سوالات رشته حقوق نیمسال دوم ۹۷-۹۶

نام محصول : نمونه سوالات رشته حقوق نیمسال دوم ۹۷-۹۶

محتوای محصول : ۶۱ سری نمونه سوال با پاسخنامه

قیمت محصول :۶۰۰۰۰

 

[purchase_link id=”6909″ style=”button” color=”green” text=”خرید”]

 

نمونه سوالات رشته حقوق نیمسال دوم ۹۷-۹۶

آیین دادرسی کیفری ۱

آیین دادرسی کیفری ۲

آیین دادرسی مدنی ۱

آیین دادرسی مدنی ۲

آیین دادرسی مدنی ۳

ادله اثبات دعوی

اصول فقه ۱

اصول فقه ۲

پزشکی قانونی

جرم شناسی

حقوق اداری ۱

حقوق اداری ۲

حقوق اساسی ۱

حقوق اساسی ۲

حقوق اساسی ۳

حقوق بشر در اسلام

حقوق بیمه

حقوق ثبت

حقوق جزای اختصاصی ۱

حقوق جزای اختصاصی ۲

حقوق بين الملل خصوصي ۱

حقوق بين الملل خصوصي ۲

حقوق بين الملل عمومي ۱

حقوق بين الملل عمومي ۲

حقوق تجارت ۱

حقوق تجارت ۲

حقوق تجارت (۴) ورشستگي

حقوق تجارت(۳)اسناد تجاري، حقوق تجارت ۳

حقوق تطبيقي

حقوق جزاي عمومي ۲

حقوق جزاي عمومي ۳

حقوق دريايي

حقوق رسانه

حقوق سازمانهاي بين الملل

حقوق كار

حقوق مالكيت فكري

حقوق ماليه عمومي

حقوق محيط زيست

حقوق مدنی ۱ اشخاص و حمایت از محجورین

حقوق مدني ۲ اموال و مالكيت

حقوق مدني ۳كليات قراردادها

حقوق مدني ۴الزامات خارج ازقراردادها

حقوق مدني(۵)حقوق خانواده

حقوق مدنی ۶ عقود معین قسمت (الف)

حقوق مدنی ۸ شفعه و وصیت وارث

رویه قضایی

قواعد فقه ۱،قواعدفقه (۱) مدني

قواعد فقه ۲

كيفرشناسي

متون حقوقي ۱به زبان خارجه

متون حقوقي ۲زبان خارجي تخصصي

متون حقوقي(۲)حقوق جزايي

متون حقوقي (۳)حقوق عمومي

متون حقوقي(۱) حقوق خصوصي

متون فقه ۱،متون فقه(۱) فقه معاملات

متون فقه ۳

متون فقه ۴

متون فقه(۳)حقوق عمومي وبين الملل

مقدمه علم حقوق

دانشجوی پیام نور

نمونه سوالات پیام نور ، دانلود نمونه سوالات رشته حقوق ، ۱۲۲۳۰۴۲، رشته تحصیلی حقوق، حقوق جزا و جرم شناسی ۱۲۲۰۲۹۰، نمونه سوال های رشته حقوق پیام نور ، نمونه سوال پیام نور ۹۷ نمونه سوالات سال ۹۷ پیام نور ، نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۷-۹۶ با پاسخنامه ، دانلود نمونه سوالات ترم دوم ۹۷-۹۶ با جواب نمونه سوالات جدید پیام نور سایت دانشجوی پیام نور ارائه نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۷-۹۶ رشته حقوق پیام نور نمونه سوال پیام نور با جواب نمونه سوالات رشته های پیام نور سوالات پیام نور جدید با جواب نمونه سوالات رشته حقوق

نمونه سوالات رشته حقوق نیمسال دوم ۹۶-۹۷

 

دسته‌ها
رشته روانشناسی

نمونه سوالات روانشناسی نیمسال دوم ۹۶-۹۵

نمونه سوالات روانشناسی نیمسال دوم ۹۶-۹۵

نام محصول : نمونه سوالات روانشناسی نیمسال دوم ۹۶-۹۵

محتوای محصول : ۶۰ سری نمونه سوال نمونه سوال نیمسال دوم ۹۶-۹۵ روانشناسی

قیمت محصول : ۶۰۰۰ تومان

 

[purchase_link id=”5812″ style=”button” color=”green” text=”خرید”]

 

نمونه سوالات روانشناسی نیمسال دوم ۹۶-۹۵ :

آزمونهاي روان شناختي ۱

آسيب شناسي اجتماعی

آسيب شناسي رواني ۱

آسيب شناسي رواني ۲

آسيب شناسي رواني كودك و نوجوان

آشنايي با فلسفه اسلامي

آمار توصیفی

آماراستنباطي

آموزه هاي روانشناسي در حديث

آموزه هاي روانشناسي در قرآن

اختلالات یادگیری

ارزشيابي شخصيت

اصول روانشناسي باليني

اصول وفنون راهنمايي ومشاوره خانواده

انسان از دیدگاه اسلام

انگيزش وهيجان

بهداشت رواني

پويايي گروه

تاريخ و مكاتب در روانشناسي و نقد آن

تفكر و زبان

روا نشناسي هوش و سنجش آن

روانسنجي

روانشناسي اجتماعي

روانشناسي اجتماعي كاربردي

روانشناسي احساس وادراك

روانشناسي از ديدگاه انديشمندان مسلمان

روانشناسي اعتياد

روانشناسي افراد با نيازهاي خاص ۱

روانشناسي افراد با نيازهاي خاص ۲

روانشناسي بازي (روانشناسي )

روانشناسي تجربي

روانشناسي تحولي۱

روانشناسي تحولي ۲

روانشناسي تربيتي

روانشناسي خانواده

روانشناسي دين

روانشناسي رشد۱

روانشناسي رشد۲(روانشناسي )

روانشناسي سالمندي

روانشناسي سلامت

روانشناسي شخصيت

روانشناسي شناختي

روانشناسي صنعتي -سازماني

روانشناسي فيزيولوژيك

روانشناسي مرضي كودك

روانشناسي يادگيري

روشهاوفنون تدريس

روش تحقيق (كمي و كيفي)

زبان تخصصي روانشناسي ۲

شيوه هاي اصلاح و تغيير رفتار

علم النفس ازديدگاه دانشمندان اسلامي

علوم اعصاب شناختي

فلسفه علم روانشناسي

فناوري اطلاعات در روانشناسي

فيزيولوژي اعصاب و غدد

كاربرد كامپيوتر در روانشناسي

كاربرد آزمونهاي رواني

مباحث اساسي در روانشناسي ۱

مباحث اساسي در روانشناسي ۲

مباني جامعه شناسي

مباني مشاوره و راهنمايي

متون روانشناسي ۱

متون روانشناسي ۲

متون زبان تخصصي روانشناسي وعلوم تربيتي

مشاوره شغلي و حرفه ا ي

معرفت شناسی

مقدمات روانشناسي سلامت

مقدمات نوروپسيكولوژي

نظريه هاي مشاوره وروان درماني

 

دانشجوی پیام نور

نمونه سوالات روانشناسی نیمسال دوم ۹۶-۹۵

نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۶-۹۵ دانلود نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۶-۹۵ نمونه سوالات رشته روانشناسی نیمسال دوم ۹۶-۹۵ پیام نور با پاسخنامه نمونه سوالات روانشناسی ترم دوم ۹۶-۹۵ با جواب جدیدترین نمونه سوالات روانشناسی نمونه سوال ۹۶ پیام نور دانلود نمونه سوال رشته روانشناسی بانک نمونه سوالات پیام نور

نمونه سوال درس مباحث اساسي در روانشناسي ۱ نمونه سوال درس مقدمات روشهاي تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي نمونه سوال درس روش تحقيق (كمي و كيفي) نمونه سوال درس آسيب شناسي اجتماعي

دسته‌ها
رشته حقوق

نمونه سوالات رشته حقوق نیمسال دوم ۹۶-۹۵ دانشگاه پیام نور

نمونه سوالات رشته حقوق نیمسال دوم ۹۶-۹۵

نام محصول : نمونه سوالات رشته حقوق نیمسال دوم ۹۶-۹۵

قیمت محصول : ۶۰۰۰ تومان

محتوای محصول : ۶۱ نمونه سوال رشته حقوق نیمسال دوم ۹۶-۹۵ با پاسخنامه در انتهای هر نمونه سوال

 

[purchase_link id=”5415″ style=”button” color=”green” text=”خرید”]

 

کلیه سوالات نمونه سوالات رشته حقوق نیمسال دوم ۹۶-۹۵ دارای پاسخنامه و کیفیت عالی می باشد.

شماره تماس پشتیبانی سایت : ۰۹۳۶۴۴۰۳۷۳۵  حمید  اله مرادی

نمونه سوالات رشته حقوق نیمسال دوم ۹۶-۹۵ شامل دروس زیر می باشد:

آيات الاحكام

آيين دادرسي كيفري ۱

آيين دادرسي كيفري ۲

آيين دادرسي مدني ۱

آيين دادرسي مدني ۲

آيين دادرسي مدني ۳

ادله اثبات دعوي

اصول فقه ۱

اصول فقه ۲

بزهكاري اطفال ۱

پزشكي قانوني

جرم شناسي

حقوق  جزاي عمومي ۱

حقوق  مدني ۲ اموال و مالكيت

حقوق اداري ۱

حقوق اداري ۲

حقوق اساسي ۱

حقوق اساسي ۲

حقوق بشر در اسلام

حقوق بيمه

حقوق بين الملل خصوصي ۱

حقوق بين الملل خصوصي ۲

حقوق بين الملل عمومي ۱

حقوق بين الملل عمومي ۲

حقوق تجارت ۱اشخاص

حقوق تجارت ۲

حقوق تجارت ۲شركت ها

حقوق تجارت ۳

حقوق تجارت ۴

حقوق تطبيقي

حقوق ثبت

حقوق جزاي اختصاصي ۱

حقوق جزاي اختصاصي ۲

حقوق جزاي اختصاصي ۳

حقوق جزاي بين الملل ايران

حقوق جزاي عمومي ۲

حقوق جزاي عمومي ۳

حقوق سازمانهاي بين الملل

حقوق كار

حقوق ماليه عمومي

حقوق مدني ۱ اشخاص وحمايت ازمحجورين

حقوق مدني ۳ كليات قراردادها

حقوق مدني ۴ الزامات خارج ازقراردادها

حقوق مدني ۵ خانواده

حقوق مدني ۶ عقودمعين قسمت (الف )

حقوق مدني ۷عقودمعين قسمت (ب )

حقوق مدني ۸ شفعه و وصيت وارث

رويه قضايي

عربی

قواعد فقه ۱

قواعد فقه ۲

کیفر شناسی

مبانی جامعه شناسی

مبانی علم اقتصاد

متون حقوقي ۱به زبان خارجه

متون حقوقي ۲ زبان خارجي تخصصي

متون فقه ۱

متون فقه ۲

متون فقه ۳

متون فقه ۴

مقدمه علم حقوق

 

 

 

Sample questions in the law of the second semester 96-95 PNU

نمونه سوالات رشته حقوق

نمونه سوالات رشته حقوق نیمسال دوم ۹۶-۹۵ ، دانشجوی پیام نور، دانلود نمونه سوالات پیام نور، نمونه سوالات پیام نور، نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه، نمونه سوالات ترم دوم ۹۶-۹۵ ، نمونه سوالات پیام نور ۲-۹۶-۹۵ ، جدیدترین نمونه سوالات پیام نور، نمونه سوال ۹۶ پیام نور، soalat pnu ، Pnudaneshjo,  سایت دانلود نمونه سوالات پیام نور، آخرین اخبار پیام نور ، بزرگترین سایت نمونه سوالات پیام نور ، نمونه سوال نیمسال دوم ۹۶-۹۵ رشته حقوق پیام نور ، دانلود نمونه سوالات دورس رشته حقوق، خرید نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۶-۹۵

دسته‌ها
رشته حقوق

نمونه سوالات رشته حقوق نیمسال اول ۹۶-۹۵

نمونه سوالات رشته حقوق نیمسال اول ۹۶-۹۵

نام محصول : نمونه سوالات رشته حقوق نیمسال اول ۹۶-۹۵

قیمت : ۵۰۰۰ تومان

هر گونه کپی برداری یا انتشار از محصولات سایت دانشجوی پیام نور شرعا حرام می باشد

و پیگرد قانونی دارد!

[purchase_link id=”4347″ style=”button” color=”green” text=”خرید”]

 

توضیحات محصول :

نمونه سوالات رشته حقوق نیمسال اول ۹۶-۹۵ :

ادله اثبات دعوي

اصول فقه ۱

اصول فقه ۲

آيات الاحكام

آيين دادرسي كيفري ۱

آيين دادرسي كيفري ۲

آيين دادرسي مدني ۱

آيين دادرسي مدني ۲

آيين دادرسي مدني ۳

بزهكاري اطفال ۱

پزشكي قانوني

جرم شناسي

حقوق اداري ۱

حقوق اداري ۲

حقوق اساسي ۱

حقوق اساسي ۲

حقوق بيمه

حقوق بين الملل خصوصي ۱

حقوق بين الملل خصوصي ۲

حقوق بين الملل عمومي ۱

حقوق بين الملل عمومي ۲

حقوق تجارت ۱اشخاص

حقوق تجارت ۲

حقوق تجارت ۳

حقوق تجارت ۴

حقوق تجارت (۱)تجار و اعمال تجاري

حقوق تطبيقي

حقوق ثبت

حقوق جزاي اختصاصي ۱

حقوق جزاي اختصاصي ۲

حقوق جزاي اختصاصي ۳

حقوق جزاي بين الملل ايران

حقوق جزاي عمومي ۱

حقوق جزاي عمومي ۲

حقوق جزاي عمومي ۳

حقوق سازمانهاي بين الملل

حقوق كار

حقوق مدني ۱ اشخاص و حمايت از محجورين – سری ۱

حقوق مدني ۱ اشخاص وحمايت ازمحجورين

حقوق مدني ۲ اموال ومالكيت

حقوق مدني ۳ كليات قراردادها

حقوق مدني ۴ الزامات خارج ازقراردادها

حقوق مدني ۵خانواده

حقوق مدني ۶عقودمعين قسمت (الف )

حقوق مدني ۷عقودمعين قسمت (ب )

حقوق مدني ۸شفعه ووصيت وارث

رويه قضايي

عربي

قواعدفقه ۱

قواعدفقه ۲

كليات حقوق جزا

كيفرشناسي

ماليه عمومي

مباني جامعه شناسي

مباني علم اقتصاد

متون حقوقي ۱به زبان خارجه

متون حقوقي ۲زبان خارجي تخصصي

متون فقه ۱

متون فقه ۲

متون فقه ۳

متون فقه ۴

مقدمه علم حقوق

 

دانشجوی پیام نور

نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه، نمونه سوالات پیام نور با جواب، نمونه سوالات رشته حقوق، نمونه سوالات رشته حقوق نیمسال اول ۹۶-۹۵ ، نمونه سوالات ۹۶ پیام نور ، نمونه سوال درس قواعد فقه ۲ نمونه سوالات رشته حقوق نیمسال اول ۹۶-۹۵ ، نمونه سوالات پیام نور

دسته‌ها
رشته علوم اجتماعی

نمونه سوالات علوم اجتماعی نیمسال دوم ۹۵

نمونه سوالات علوم اجتماعی نیمسال دوم ۹۵

نام محصول : نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۵-۹۴ رشته علوم اجتماعی

قیمت محصول : ۴۵۰۰ تومان

توضیحات محصول : ۴۷ سوال به همراه پاسخنامه

 

[purchase_link id=”1934″ style=”button” color=”green” text=”خرید”]

 

نمونه سوالات علوم اجتماعی نیمسال دوم ۹۵

اصول علم اقتصاد

اقتصاد ايران

آمار در علوم اجتماعي

آمارمقدماتي

برنامه ريزي روستايي

برنامه ريزي شهري

بهداشت رواني

تامين و رفاه اجتماعي

جامعه شناسي ارتباط جمعي

جامعه شناسي آموزش پرورش

جامعه شناسي انقلاب

جامعه شناسي ايلات وعشاير ايران

جامعه شناسي جهان سوم

جامعه شناسي خانواده

جامعه شناسي درادبيات فارسي

جامعه شناسي روستايي

جامعه شناسي سازمانها

جامعه شناسي شهري

جامعه شناسي صنعتي

جغرافيا ي انساني ايران

جمعيت شناسي ايران

حقوق كار

روانشناسي اجتماعي

روانشناسي كودكي و نوجواني

روش تحقيق نظري

روشهاي مقدماتي تحليل جمعيت

رياضيات پايه

زبان تخصصي ۲ متون برنامه ريزي

زبان تخصصي -مطالعه متون علوم اجتماعي ۱

زبان تخصصي -مطالعه متون علوم اجتماعي ۲

سياست اجتماعي

سياست گذاري توريسم

فنون برنامه ريزي اجتماعي

كارآفريني و توانمند سازي

كاربرد جمعيت شناسي

كاربرد كامپيوتر در علوم اجتماعي

كليات حقوق

مباني تاريخ اجتماعي ايران

مباني جامعه شناسي -مفاهيم اساسي ۱

مباني جامعه شناسي -مفاهيم اساسي ۲

مباني جمعيت شناسي

مباني روانشناسي -مفاهيم اساسي

مباني فلسفه ۱

مباني مددكاري اجتماعي

مباني مردم شناسي

مباني مطالعات فرهنگي

نظريه هاي جامعه شناسي ۱

نظريه هاي جامعه شناسي ۲

 

دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال اول ۹۵-۹۴ رشته علوم اجتماعی

دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۴-۹۳ رشته علوم اجتماعی

دانشجوی پیام نور، نمونه سوالات پیام نور، دانلود نمونه سوالات پیام نور، نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۵-۹۴ پیام نور، نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۴-۹۵، نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۵-۹۴ رشته علوم اجتماعی،نمونه سوالات علوم اجتماعی نیمسال دوم ۹۵، نمونه سوالات ۹۵، نمونه سوال های درس های رشته علوم اجتماعی پیام نور، نمونه سوالات ترم قبل پیام نور، نمونه سوالات جدید پیام نور با پاسخنامه، نمونه سوالات ترم دوم ۹۵-۹۴، نمونه سوال پیام نور، دانلود نمونه سوالات علوم اجتماعی، نمونه سوالات گلستان، نمونه سوالات پیام نور با جواب، نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه، نمونه سوالات فروشی پیام نور، خرید نمونه سوالات پیام نور رشته علوم اجتماعی، نمونه سوالات مرکزی

Sample questions in the second semester of Social Sciences 95,Sample Questions PNU,Sample Questions 95-94 second Semester PNU

 

دسته‌ها
رشته علوم تربیتی

نمونه سوالات علوم تربیتی نیمسال دوم ۹۵-۹۴

نمونه سوالات علوم تربیتی نیمسال دوم ۹۵-۹۴

نام محصول : نمونه سوالات علوم تربیتی نیمسال دوم ۹۵-۹۴

قیمت محصول : ۴۵۰۰ تومان

محتوای محصول : ۵۴ سوال به همراه پاسخنامه

پشتیبانی : ۰۹۳۶۴۴۰۳۷۳۵

برای دانلود راحت و سریع از برنامه اینترنت دانلود منیجر استفاده نماید.

 

[purchase_link id=”1685″ style=”button” color=”green” text=”خرید”]

 

توضیحات و محتوای محصول

نمونه سوالات علوم تربیتی نیمسال دوم ۹۵-۹۴ با پاسخنامه تستی

اختلالات يادگيري

اخلاق اسلامي (اصلي)

ادبيات كودكان ونوجوانان

آشنايي با فعاليتهاي تربيتي و اجتماعي

اصول برنامه ريزي آموزشي

اصول برنامه ريزي درسي

اصول بهداشت و كمك هاي اوليه

اصول وفنون راهنمايي ومشاوره تحصيلي

اصول وفنون راهنمايي ومشاوره خانواده

اصول وفنون راهنمايي ومشاوره سالمندان

اصول ومباني آموزش وپرورش

آمارتوصيفي

آموزش بزرگسالان

آموزش وپرورش تطبيقي

تاريخ آموزش وپرورش دراسلام وايران

جامعه شناسي آموزش وپرورش

درآمدي برنقش ادبيات درمدارس

درآمدي برنقش هنردرمدارس

راهنمايي و مشاوره گروهي

روان سنجي

روانشناسي  آموزش خواندن

روانشناسي اجتماعي

روانشناسي بازي

روانشناسي پويايي گروه

روانشناسي تربيتي

روانشناسي رشد۱

روانشناسي رشد۲

روانشناسي شخصيت (نظريه ها و مفاهيم )

روانشناسي عمومي ۱

روانشناسي عمومي ۲

روانشناسي وآموزش كودكان استثنايي

روانشناسي يادگيري

روش تحقيق درعلوم تربيتي

روش هاي تغييرواصلاح رفتار

روشهاوفنون تدريس

روشهاي ارزشيابي آموزشي

زبان آموزي

زبان تخصصي برنامه ريزي درسي

فناوري آموزشي

قصه گويي ونمايش خلاق

كاربردآزمونهاي رواني

كليات فلسفه

مباني امور مالي و تنظيم بودجه

مباني واصول راهنمايي ومشاوره

متون زبان تخصصي روانشناسي وعلوم تربيتي

مديريت كلاس

مديريت كتابخانه

مديريت مراكزپيش دبستاني ودبستاني

مسائل آموزش وپرورش ايران

مسائل جوانان ونوجوانان درايران ومعاصر

مفاهيم وروش تدريس هنردرپيش دبستان ودبستان

مقدمات برنامه ريزي آموزشي ودرسي

مقدمات تكنولوژي آموزشي

نظارت و راهنمايي تعليماتي

نهادخانواده دراسلام وايران

 

دانشجوی پیام نور، نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۴-۹۵

Sample questions Educational Sciences Second Semester 95-94,Sample Questions PNU,Sample questions in the second semester of 94-95 PNU,Student PNU

دانشجوی پیام نور ، نمونه سوالات جدید پیام نور، نمونه سوالات دروس رشته علوم تربیتی

نمونه سوالات ترم دوم ۹۵-۹۴ پیام نور، نمونه سوالات جدید با پاسخنامه، نمونه سوالات پی ان یو دانشجو

نمونه سوالات pnu soalat ، نمونه سوال های پیام نور

دسته‌ها
اخبار

کارنامه نهایی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته ۱۳۹۵

کارنامه نهایی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته ۱۳۹۵

به گزارش دانشجوی پیام نور

بر اساس اطلاعیه سایت سازمان سنجش

کلیه داوطلبان شرکت کننده در آزمون تحصیلات تکمیلی  دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته ۱۳۹۵ که قبلاً مجاز به انتخاب رشته شده اند، و در زمان تعیین شده قبلی براساس اولویت خود انتخاب رشته کرده اند.

کارنامه نهایی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته ۱۳۹۵ روز دوشنبه (۱۳۹۵/۶/۸) در سایت سازمان سنجش sanjesh.org قرار خواهد گرفت.

داوطلبانی که به صورت پذیرفته شده نهایی هر یک از رشته های تحصیلی اعلام شده است.

توجه به اطلاعیه ،شرایط اعلام شده که با نتایج آزمون منتشر می شود

برای اطلاع از مدارک ثبت نام به سایت های دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مراجعه کنند.

در صورتی که دانشگاه و موسسه قبولی داوطلب تاریخ دقیقی برای ثبت نام در دانشگاه ارائه نکرده باشد.

باید در روزهای زیر برای ثبت نام و ارائه مدارک به دانشگاه و موسسه قبولی خود اقدام کنند.

۱۳۹۵/۶/۱۴ یکشنبه

۱۳۹۵/۶/۱۵ دوشنبه

۱۳۹۵/۶/۱۶ سه شنبه

۱۳۹۵/۶/۱۷ چهارشنبه

 

  • کلیه پذیرفته شدگان باید در زمان های مربوطه نسبت به ثبت نام و ارائه مدارک اقدام کنند.
  • در صورت عدم مراجعه به موقع ثبت نام، به صورت انصراف از ثبت نام خواهد بود.

 

کارنامه نهایی دوره های کارشناسی ارشد ناپیوسته ۱۳۹۵، دانشجوی پیام نور، نمونه سوالات پیام نور، دانلود نمونه سوالات پیام نور ، The final report MA courses in 1395، نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۴-۹۵

برای اطلاع از آخرین اخبار در کانال تلگرام دانشجوی پیام نور عضو شوید.

کانال تلگرام دانشجوی پیام نور : Pnudaneshjo@

سایت دانشجوی پیام نور : wWw.Pnudaneshjo.ir

 

پی ان یو دانشجو، دانلود نمونه سوالات پیام نور، آخرین اخبار دانشگاه پیام نور، اخبار انتخاب واحد و حذف و اضافه دانشگاه پیام نور، نمونه سوالات گلستان، نمونه سوال پیام نور، نمونه سوالات جدید پیام نور، نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته های پژوهش هنر،مديريت كسب و كار (MBA) گرايش استراتژي، مديريت بازرگاني (بازرگاني بين الملل) و … به زودی در سایت دانشجوی پیام نور

 

دسته‌ها
رشته روانشناسی

نمونه سوالات روانشناسی نیمسال دوم ۹۵-۹۴ پیام نور

نمونه سوالات روانشناسی نیمسال دوم ۹۵-۹۴

 

نام محصول : نمونه سوالات روانشناسی نیمسال دوم ۹۵-۹۴

قیمت محصول : ۴۵۰۰ تومان

محتوای محصول : ۵۰ سوال با پاسخنامه (لیست دروس در زیر قابل مشاهده است)

پشتیبانی :  ۰۹۳۶۴۴۰۳۷۳۵     حمید   اله مرادی

برای دانلود راحت و سریع از برنامه Internet Download Manager استفاده نماید.

بعد از واریز هزینه محصول لینک دانلود برای شما نمایش داده خواهد شد، با کلیک بر روی نام محصول می توانید دانلود کنید.

 

[purchase_link id=”1334″ style=”button” color=”green” text=”خرید”]

 

توضیحات و محتوای محصول نمونه سوالات روانشناسی نیمسال دوم ۹۵-۹۴

آمار استنباطی

آسيب شناسي رواني ۱

آسيب شناسي رواني ۲

آسيب شناسي رواني كودك و نوجوان

آشنايي با فلسفه اسلامي

آمار توصيفي

آموزه هاي روانشناسي در قرآن

انگیزش وهیجان

ارزشيابي شخصيت

انسان از ديدگاه اسلام

بهداشت رواني

تاريخ و مكاتب در روانشناسي و نقد آن

تاريخچه ومكاتب روانشناسي

تفكر و زبان

روانشناسی اجتماعی کاربردی

روانشناسي هوش و سنجش آن

روان سنجي

روانشناسي اجتماعي

روانشناسي احساس وادراك

روانشناسي اعتياد

روانشناسي بازي (روانشناسي )

روانشناسي پويايي گروه

روانشناسي تجربي

روانشناسي تحولي۱

روانشناسي تحولي ۲

روانشناسي تربيتي

روانشناسي جنايي

روانشناسي دين

روانشناسي سياسي

روانشناسي شخصيت (نظريه ها و مفاهيم )

روانشناسي شناختي

روانشناسي صنعتي -سازماني

روانشناسي عمومي ۱

روانشناسي عمومي ۲

روانشناسي فيزيولوژيك

روانشناسي مرضي كودك

روانشناسي وآموزش كودكان استثنايي

روانشناسي يادگيري

روشهاوفنون تدريس

زبان تخصصي روانشناسي ۲

فلسفه علم روانشناسي

فيزيولوژي اعصاب و غدد

كاربرد كامپيوتر در روانشناسي

كاربردآزمونهاي رواني

مباحث اساسي در روانشناسي۱

مباحث اساسي در روانشناسي۲

مباني جامعه شناسي

مباني مشاوره و راهنمايي

متون روانشناسي ۱

متون زبان تخصصي روانشناسي وعلوم تربيتي

علم النفس ازديدگاه دانشمندان اسلامي

 

دانشجوی پیام نور، نمونه سوالات پیام نور، دانلود نمونه سوالات پیام نور، نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۵-۹۴، نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۴-۹۵، نمونه سوالات رشته روانشناسی نیمسال دوم ۹۵-۹۴، دانلود نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۵-۹۴ رشته روانشناسی، نمونه سوالات جدید پیام نور، نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه،Sample Questions Second Semester Psychology، نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۵-۹۴ پیام نور ،نمونه سوال درس آمار استباطی نیمسال دوم ۹۵-۹۴ رشته روانشناسی

 

 

 

دسته‌ها
رشته حقوق

نمونه سوالات رشته حقوق نیمسال دوم ۹۵-۹۴

نمونه سوالات رشته حقوق نیمسال دوم ۹۵-۹۴ پیام نور با پاسخنامه تستی

نام محصول : نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۵-۹۴ رشته حقوق

قیمت محصول : ۵۰۰۰ تومان

محتوای محصول : ۵۸ سوال با پاسخنامه

پشتیانی : ۰۹۳۶۴۴۰۳۷۳۵   حمید   اله مرادی

برای دانلود راحت و سریع از برنامه Internet Download Manager برای دانلود استفاده کنید.

 

[purchase_link id=”1177″ style=”button” color=”green” text=”خرید”]

 

توضیحات و محتوای محصول بعد از واریز ۵۰۰۰ تومان فایل حاوی دروس زیر را دانلود خواهید کرد

نمونه سوالات رشته حقوق نیمسال دوم ۹۵-۹۴ پیام نور با پاسخنامه تستی

آيات الاحكام

آيين دادرسي كيفري ۱

آيين دادرسي كيفري ۲

آيين دادرسي مدني ۱

آيين دادرسي مدني ۲

آيين دادرسي مدني ۳

ادله اثبات دعوي

اصول فقه ۱

اصول فقه ۲

بزهكاري اطفال ۱

پزشكي قانوني

جرم شناسي

حقوق اداري ۱

حقوق اداري ۲

حقوق اساسي ۱

حقوق اساسي ۲

حقوق بيمه

حقوق بين الملل خصوصي ۱

حقوق بين الملل خصوصي ۲

حقوق بين الملل عمومي ۱

حقوق بين الملل عمومي ۲

حقوق تجارت ۱اشخاص

حقوق تجارت ۲

حقوق تجارت ۳

حقوق تجارت ۴

حقوق تطبيقي

حقوق ثبت

حقوق جزاي اختصاصي ۱

حقوق جزاي اختصاصي ۳

حقوق جزاي بين الملل ايران

حقوق جزاي عمومي ۱

حقوق جزاي عمومي ۲

حقوق جزاي عمومي ۳

حقوق سازمانهاي بين الملل

حقوق كار

حقوق مدني ۱اشخاص وحمايت ازمحجورين

حقوق مدني ۲اموال ومالكيت

حقوق مدني ۳كليات قراردادها

حقوق مدني ۴الزامات خارج ازقراردادها

حقوق مدني ۵خانواده

حقوق مدني ۶عقودمعين قسمت (الف )

حقوق مدني ۷عقودمعين قسمت

حقوق مدني ۸شفعه ووصيت وارث

رويه قضايي

عربي

قواعدفقه ۱

قواعدفقه ۲

كيفرشناسي

ماليه عمومي

مباني جامعه شناسي

مباني علم اقتصاد

متون حقوقي ۱به زبان خارجه

متون حقوقي ۲زبان خارجي تخصصي

متون فقه ۱

متون فقه ۲

متون فقه ۳

مقدمه علم حقوق

 

هر گونه کپی برداری از نمونه سوالات بدون آرم سایت دانشجوی پیام نور پیگرد قانونی دارد!

برای اطلاع از آخرین اخبار دانشگاه پیام نور در کانال تلگرام دانشجوی پیام نور عضو شوید

آدرس کانال : Pnu21@

دانشجوی پیام نور، دانلود نمونه سوالات پیام نور، نمونه سوالات پیام نور، نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۵-۹۴ ، نمونه سوالات رشته حقوق نیمسال دوم ۹۵-۹۴ ، نمونه سوالات جدید پیام نور، پی ان یو دانشجو، Sample Questions 94-95 second Semester ، Sample Questions Pnu , Pnudaneshjo