دسته‌ها
اخبار پیام نور

زمان انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۵-۹۴ دانشگاه پیام نور

به گزارش سایت دانشجوی پیام نور wWw.Pnudaneshjo.ir با توجه به تقویم آموزشی دانشگاه پیام نور

ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان از تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ تا ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ می باشد.

حذف و اضافه نیسمال دوم ۹۵-۹۴ دانشگاه پیام نور از تاریخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ تا ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ می باشد.

دانشجویان می توانند با ورود به سیستم جامع گلستان انتخاب واحد کنند.

زمان انتخاب واحد نیمسال دوم ۹۵-۹۴

تقویم آموزشی نیمسال دوم ۹۵-۹۴ دانشگاه پیام نور

انتخاب واحد دانشگاه پیام نور
تقویم آموزشی نیمسال دوم ۹۵-۹۴ دانشگاه پیام نور