دسته‌ها
اخبار پیام نور

تمدید زمان حذف و اضافه دانشگاه پیام نور

به گزارش دانشجوی پیام نور زمان حذف و اضافه دانشگاه پیام نور تا تاریخ ۲۶ مهر ماه ۱۳۹۴ تمدید شد .

دانشجویان می توانند تا تاریخ ۲۶ مهرماه نسبت به انتخاب واحد و حذف و اضافه به سیستم جامع گلستان مراجعه کنند .