دسته‌ها
اخبار پیام نور

لیست دروس کتاب باز ترم تابستان ۹۵ دانشگاه پیام نور

لیست دروس کتاب باز ترم تابستان ۹۵

دروسی که قسمتی از آزمون یا تمام آزمون پایانی ترم تابستان ۹۵ به صورت کتاب باز OPen Book برگزار می شود.

 •  مقاومت مصالح پیشرفته -مهندسی مکانیک(ارشد) طراحی کاربردی ۱۳۱۵۰۲۷
 • طراحی اجزا ۱ – مهندسی رباتیک – کارشناسی ۱۳۱۵۱۲۹
 • طراحی اجزا ۲- مهندسی رباتیک کارشناسی – ۱۳۱۵۱۷۷
 • ریاضیات در ژئوفیزیک _ ژئوفیزیک ۱۱۲۴۰۱۳
 • بارگذاری- مهندسی عمران _ ۱۳۱۳۳۱۳
 • سازه های بتن آرمه ۱ طراحی سازه های بتن مصالح – مهندسی عمران – عمران سازه ۱۳۱۳۰۵۹ – مهندسی راه آهن سازه های ریلی ۱۳۱۳۰۹۵
 • سازه های فولادی ۲_ فنی مهندسی – مهندسی عمران ۱۳۱۳۰۹۴
 • مهندسی پی پیشرفته – مهندسی عمران – خاک پی – ژئوتکنیک ارشد – ۱۳۱۳۱۹۶
 • پی سازی و ابنیه مسیر مهندسی راه آهن – سازهای ریلی ۱۳۲۰۰۶۸
 • مهندسی پی – مهندسی عمران- ارشد خاک پی-ارشد ژئوتکنیک ۱۳۱۳۱۹۱
 • مهندسی پی- مهندسی – ارشد راه و ترابری ۱۳۱۳۰۲۲
 • سازه های فولادی ۱ _ فنی مهندسی – مهندسی عمران ۱۳۱۳۰۶۰
 • طول اجرایی ۲_ فنی مهندسی_ مدیریت پروژه ۱۳۱۲۰۴۲
 • طول اجرایی ۲ و پروژه _فنی مهندسی_ مدیریت اجرایی ۱۳۱۱۰۱۶
 • پل های راه آهن ۱_ مهندسی سازه های ریلی ۱۳۲۰۰۷۱
 • سازه های بتن آرمه ۲_  مهندسی عمران – ۱۳۱۳۰۹۳
 • اجرای پل_ مهندسی مدیریت پروژه ۱۳۱۲۰۳۳
 • مقررات ملیساختمان_ مهندسی عمران-عمران_ مدیریت ساخت و تولید ۱۳۱۳۱۲۲
 • پل های راه آهن ۲_ مهندسی راه آهن سازه های ریلی ۱۳۲۰۰۷۳
 • طراحی اجرایی ۱_ فنی مهندسی_ مدیریت پروژه ۱۳۱۲۰۴۱
 • طراحی اجرایی ۱ و پروژه _ مهندسی مدیریت اجرایی ۱۳۱۱۰۱۵
 • عملیات واحد ۱ _ مهندسی شمی _ ۱۳۱۷۱۰
 • عملیات واحد_ مهندسی پلیمر – علوم تکنولوژی رنگ ۱۳۱۷۱۲۸
 • عملیات واحد ۲ ارشد_  ۱۳۱۷۱۰۵
 • اقتصاد و طرح مهندسی_ مهندسی شیمی ۱۳۱۷۱۹۱
 • بررسی مقدماتی طرح- مهندسی نفت ۱۳۱۷۱۱۴
 • اقتصاد شطرح مهندسی_ مهندسی نفت ۱۳۱۷۱۸۲
 • اقتصاد طرح مهندسی_ مهندسی پلیمر ۱۳۱۷۱۴۸
 • طرح اقتصاد کارخانه_ پتروشیمی و گاز- مهندسی شیمی ۱۳۱۷۱۶۶

ادامه لیست دروس کتاب باز ترم تابستان ۹۵

 • ترمودینامیک_ مهندسی هوافضا_مهندسی مکانیک حرارت و سیالات_ مهندسی مکانیک جامدات_ مهندسی مکانیک ساخت و تولید_ مهندسی راه آهن جریه ۱۳۱۵۰۱۹_ مهندسی خودرو_ مهندسی پزشکی بیومتریال ۱۳۱۵۱۳۵
 • ترمودینامیک ۲_ مهندسی مکانیک حرارت و سیالات_ مهندسی مکانیک جامدات_ مهندسی مکانیک ساخت و تولید_ مهندسی مکانیک تبدیل انرژی(ارشد) ۱۳۱۵۰۲۲
 • ترمودینامیک و انتقال حرارت_مهندسی مدیریت اجرایی_۱۳۱۱۰۰۴_ مهندسی پزشکی بالینی_ مهندسی پزشکی بیومکانیک ۱۳۱۵۰۱۴
 • طراحی سیستمهای تبرید و سردخانه_ مهندسی مکانیک حرارت و سیالات_ ۱۳۱۵۲۹۶
 • سیستم های تهویه و تبرید-مهندسی مدیریت اجرایی ۱۳۱۱۰۰۷
 • طراحی سیستمهای تهویه مطبوع۱_ مهندسی مکانیک حرارت و سیالات ۱۳۱۵۲۲۶
 • دینامیک گازها- مهندسی مکانیک حرارت و سیالات ۱۳۱۵۲۲۴
 • طراحی اجزا_مهندسی اجرایی ۱۳۱۱۰۱۲
 • طراحی اجزا – مهندسی هوافضا_ مهندسی مکانیک حرارت و سیالات_ مهندسی مکانیک جامدات_ مهندسی مکانیک ساخت و تولید_ مهندسی راه آهن جریه۱۳۱۵۰۲۶ _ مهندسی خودرو ۱۴۳۱۵۲۴۴
 • طراحی اجزا۲_کارشناسی : مهندسی هوافضا- ۱۳۱۵۱۸۴- مهندسی راه آهن جریه_ مهندسی مکانیک حرارت و سیالات_ مهندسی جامدات_ مهندسی ساخت و تولید_ ارشد: مهندسی مکانیک طراحی کاربردی- ۱۳۱۵۱۲۶
 • انتقال حرارت ۲_ مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات ۱۳۱۵۲۲۳

نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۴-۹۵ رشته حقوق کلیک کنید.

نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۴-۹۵ دروس عمومی کلیک کنید.

لیست دروس کتاب باز ترم تابستان ۹۵ – Open Book Pnu Questions