دسته‌ها
اخبار پیام نور

معرفی به استاد ترم تابستان ۹۶ پیام نور

معرفی به استاد ترم تابستان ۹۶ پیام نور

شروع دومین مهلت ثبت و آزمون معرفی به استاد در ترم تابستان ۹۶ دانشگاه پیام نور

 

به گزارش سایت دانشجوی پیام نور طبق تقویم دانشگاه پیام نور دومین تاریخ معرفی به استاد ترم تابستان ۹۶ پیام نور در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد پیام نور به تاریخ زیر می باشد:

معرفی به استاد ترم تابستان ۹۶ پیام نور

از ۱۳۹۶/۵/۱۴ تا ۱۳۹۶/۵/۱۸

دومین فرصت معرفی به استاد ترم تابستان ۹۶ پیام نور در سیستم گلستان از تاریخ ۱۴ مرداد ماه ۹۶ تا ۱۸ مرداد ماه ۹۶ قابل ثبت و اخذ می باشد.

توجه: در ترم تابستان دو بازه زمانی برای معرفی به استاد ترم تابستان ۹۶ پیام نور آماده شده است که طبق تقویم آموزشی دانشگاه پیام نور دومین بازه زمانی ثبت معرفی استاد از ۱۴ مرداد ماه تا ۱۸ مرداد ماه سال ۹۶ خواهد بود. که دانشجویان باید در زمان مقرر نسبت به اخذ معرفی استاد اقدام کنند.

شرایط اخذ معرفی استاد:

 

 • وفتی که دانشجو در دوره های کاردانی و کارشناسی پیوسته یا ناپیوسته برای فراغت از تحصیل ، فقط دو واحد درسی نظری برای فارغ التحصیلی داشته باشد.

 

 • می تواند آن دروس مورد نظر خود را می تواند بصورت معرفی استاد امتحان دهد. برای ثبت معرفی به استاد باید نمره تمام دروس دیگر ثبت و تایید شده باشند .

 

 • وفتی که دانشجو در دوره کارشناسی ارشد شیوه آموزشی یا شیوه پژوهشی که برای فراغت از تحصیل فقط  یک واحد نظری داشته باشد. می تواند آن درس را خارج از تاریخ امتحانات پیام نور به صورت معرفی به استاد اخذ کند.

 

 • دانشجو شیوه پژوهشی قبل از دفاع از پایان نامه خود مجاز به ثبت و امتحان دادن بصورت معرفی به استاد می باشد.

 

نحوه ثبت یا درخواست معرفی به استاد:

 

 • طبق دستورالعمل دانشگاه پیام نور برای ثبت و درخواست معرفی استاد دانشجو در سیستم گلستان به مسیر پیشخوان خدمت مراجعه کند و دروس مورد نظر خود را ثبت کند.

 

 • بعضی از مراکز پیام نور خود برای دانشجو درس معرفی به استاد ثبت میکند و فرم های معرفی به استاد که توسط دانشجویان پر می شود و مرکز دانشگاهی دانشجو درس را بعنوان معرفی به استاد در سیستم به ثبت می رساند و نیازی به انتخاب واحد درس توسط دانشجو نیست.

 

 • بعضی از مراکز هم کار معرفی به استاد به عهده دانشجو می گذارند تا دانشجو خود انتخاب کند و بعد برای اخذ و ثبت معرفی به استاد به مرکز دانشگاهی مراجعه و فرم های مرتبط را پر کند تا مسئول رشته دانشجو درس را به صورت معرفی استاد کند.

 

 • نکته حتما بعد از ثبت درس در پیشخوان خدمت گلستان، موضوع معرفی به استاد خود را به مسئول رشته خود اطلاع دهید.

 

شهریه درس معرفی استاد چگونه محاسبه می شود:

 • در معرفی به استاد ترم تابستان ۹۶ پیام نور، شهریه ثابت به صورت نیمه و شهریه متغیر درس نیز بصورت نیمه باید پرداخت شود.

نحوه و تاریخ برگزاری امتحان درس معرفی به استاد :

 • مراکز دانشگاهی پیام نور باید در زمان های اعلام شده در تقویم آموزشی نمران را وارد کنند اما برگزاری امتحان معرفی به استاد ترم تابستان ۹۶ پیام نور را خود مراکز اعلام میکنند و هر زمانی که با استاد هماهنگ کنند میتوانن آزمون معرفی به استاد را برگزار کنند.
 • از اسم معرفی به استاد کاملا مشخص است که دانشجو به استاد معرفی میشود که برای امتحان و اخذ نمره

۱- توجه داشته باشید در تاریخ های اعلام شده یعنی ۱۴ مرداد تا ۱۸ مرداد امکان ثبت نمره معرفی به استاد ترم تابستان ۹۶ پیام نور می باشد، اگر در تاریخ های دیگری ثبت شود ممکن است سایت بسته باشد و نمره شما وارد و ثبت نشود

۲- برای منبع درسی معرفی استاد هم یا طبق منابع درسی یا استاد سوال طرح میکند که میتواند تستی یا تشریحی باشد، درس حفظ جزء ۳۰ قرآن کریم را نمیتوان بصورت معرفی به استاد اخذ کرد. توجه کنید که تکدرس همان معرفی به استاد می شود. دروس عملی و آزمابشگاهی قابل ثبت بصورت معرفی به استاد نمی باشند.

دانشجوی پیام نور