دسته‌ها
اخبار پیام نور

مهلت انتخاب واحد نیمسال اول ۹۶-۹۵

مهلت انتخاب واحد نیمسال اول ۹۶-۹۵

به گزارش دانشجوی پیام نور Pnudaneshjo.ir طبق اطلاعات دانشگاه پیام نور

مهلت انتخاب واحد نیمسال اول ۹۶-۹۵ و حذف و اضافه نیمسال اول ۹۶-۹۵

انتخاب واحد تا تاریخ  ۱۳۹۵/۰۷/۰۲ تمدید شده است

حذف و اضافه از تاریخ  ۱۳۹۵/۰۷/۱۲  تا تاریخ  ۱۳۹۵/۰۷/۱۹ انجام خواهد گرفت

wWw.Pnudaneshjo.ir

شروع کلاس ها ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ می باشد.

تاریخ امتحانات دی ماه می باشد.

 

The deadline for the first semester units 96-95

دانشجوی پیام نور، نمونه سوالات پیام نور، نمونه سوالات پیام نور نیمسال دوم ۹۴-۹۵