دسته‌ها
آیین دادرسی کیفری 2

آیین دادرسی کیفری ۲ ترم تابستان ۹۷

آیین دادرسی کیفری ۲ ترم تابستان ۹۷

عنوان درس:آیین دادرسی کیفری ۲  رشته تحصیلی : حقوق،حقوق جزا و جرم شناسی کد درس: ۱۲۲۳۰۴۹  مقطع:کارشناسی و کارشناسی ارشد

قیمت : ۱۵۰ تومان

 

[purchase_link id=”6774″ style=”button” color=”green” text=”خرید”]

 

دانلود نمونه سوال درس آیین دادرسی کیفری ۲ ترم تابستان ۹۷

دانشجوی پیام نور دانلود نمونه سوالات رشته حقوق

قسمتی از سوالات درس آیین دادرسی کیفری ۲ در ترم تابستان ۹۷

۱-محل وقوع جرم، تعیین کننده ………..مرجع رسیدگی کننده است:

۱- صلاحیت ذاتی    ۲- صلاحیت محلی   ۳-صلاحیت اضافی  ۴-صلاحیت صنفی

۲-منظور از صنف یک دادگاه چیست؟

۱-تعیین این نکته است که رسیدگی به موضوع باید توسط مرجع حقوقی صورت گیرد یا کیفری یا اداری

۲-تعیین این نکته است که آیا مرجع مزبور(رسیدگی کننده) باید یک مرجع عمومی باشد یا اختصاصی

۳-تعیین این نکته است که رسیدگی به موضوع موردنظر در صلاحیت مرجع بدوی است یا مرجع تجدیدنظر

۴-تعیین این نکته است که دادگاه چه محلی صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد

۳-دومین مورد ………وقتی است که محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل وقوع آن،آسان تر بتواند به موضوع رسیدگی کند:

۱-نیابت قضایی   ۲-احاله   ۳-صلاحیت شخصی  ۴-رد دادرس

۴- به ترتیب پاسخ دهید:اولاً آیا می توان دادگاه کیفری یک را شعبه تخصصی دادگاه کیفری دو(به عنوان دادگاهی عمومی) دانست ثانیاً آیا در دادگاه کیفری یک نظام تعدد ثاضی حاکم اس؟

۱-بله-بله  ۲-خیر-خیر   ۳-خیر-بله   ۴-بله-خیر

۵-در قوانین ما،(صلاحیت اضافی) در چه مواردی،پیش بینی شده است؟

۱-فقط تعدد اتهام   ۲-فقط تعدد متهم  ۳-فقط اختلاف در صلاحیت ذاتی دادگاه ها  ۴-دو مورد:تعدداتهام-تعدد متهم

۶- محل تشکیل دادگاه کیفری یک:

۱- صرفاً مرکز استان است

۲-مرکز استان است،ولی به تشخیص رئیس قوه قضائیه در حوزه قضایی شهرستان هم ممکن است تشکیل شود

۳-صرفاً حوزه قضایی بخش می باشد

۴- صرفا حوزه قضایی شهرستان می باشد

 

نمونه سوالات تابستان ۹۷ پیام نور،نمونه سوالات رشته حقوق،سوالات امتحانی آیین دادرسی کیفری ۲، سوالات امتحانی پیام نور، جدیدترین نمونه سوالات امتحانی دانشگاه پیام نور