دسته‌ها
رشته علوم تربیتی

نمونه سوالات علوم تربیتی نیمسال دوم ۹۶-۹۵

نمونه سوالات علوم تربیتی نیمسال دوم ۹۶-۹۵

نام محصول:نمونه سوالات علوم تربیتی نیمسال دوم ۹۶-۹۵

محتوای محصول: ۷۲ سری نمونه سوالات علوم تربیتی نیمسال دوم ۹۶-۹۵

قیمت محصول: ۶۰۰۰ تومان

 

[purchase_link id=”6080″ style=”button” color=”green” text=”خرید”]

 

نمونه سوالات علوم تربیتی نیمسال دوم ۹۶-۹۵ :

 

آسيب شناسي اجتماعي

آشنايي با فعاليتهاي تربيتي و اجتماعي

آماراستنباطي

آمارتوصيفي

آموزش بزرگسالان

آموزش وپرورش تطبيقي

اختلالات يادگيري

اخلاق اسلامي (اصلي)

ادبيات كودكان ونوجوانان

اصول برنامه ريزي آموزشي

اصول برنامه ريزي درسي

اصول بهداشت و كمك هاي اوليه

اصول وفنون راهنمايي ومشاوره تحصيلي

اصول وفنون راهنمايي ومشاوره خانواده

اصول ومباني آموزش وپرورش

برنامه ريزي آموزش فني -حرفه اي

بهداشت و ايمني مدارس

تاريخ آموزش وپرورش دراسلام وايران

تربيت اخلاقي

تعليم و تربيت اسلامي

تكنولوژي آموزشي

جامعه شناسي آموزش وپرورش

حركات ورزشي و سرود هاي خاص

خانواده در اسلام

خانواده نابسامان

درآمدي برنقش ادبيات درمدارس

درآمدي برنقش هنردرمدارس

روابط انساني و بهبود آن در سازمانها

روان سنجي

روان شناسي شخصيت

روان شناسي اجتماعي

روان شناسي رشد

روانشناسي بازي

روانشناسي پويايي گروه

روانشناسي تربيتي

روانشناسي رشد۱

روانشناسي رشد۲

روانشناسي عمومي ۱

روانشناسي عمومي ۲

روانشناسي وآموزش كودكان استثنايي

روانشناسي يادگيري

روش تحقيق درعلوم تربيتي

روش تدريس مهارت خواندن دردبستان

روش هاي تغييرواصلاح رفتار

روشهاوفنون تدريس

روشهاي ارزشيابي آموزشي

زبان آموزي

زبان تخصصي (آموزش پيش دبستاني ودبستاني )

زبان تخصصي برنامه ريزي درسي

زبان تخصصي مشاوره

سازمان ها و قوانين آموزش و پرورش

سنجش و اندازه گيري

سير تحول تعليم و تربيت در ايران قبل و بعد از اسلام

فلسفه آموزش وپرورش

فناوري آموزشي

قصه گويي ونمايش خلاق

كاربرد كامپيوتر در مديريت آموزشي

كاربردآزمونهاي رواني

مباني امور مالي و تنظيم بودجه

مباني راهنمايي و مشاوره

مباني و اصول برنامه ريزي درسي

مباني و اصول تعليم و تربيت

مباني و اصول مديريت آموزشي

متون زبان تخصصي روانشناسي وعلوم تربيتي

مديريت آموزشي

مديريت اسلامي

مديريت عمومي

مديريت كتابخانه

مديريت كلاس

مديريت مراكزپيش دبستاني ودبستاني

مسائل آموزش وپرورش ايران

مفاهيم وروش تدريس رياضيات درپيش دبستان ودبستان

مفاهيم وروش تدريس علوم تجربي درپيش دبستان ودبستان

مفاهيم وروش تدريس علوم قرآن درپيش دبستان ودبستان

مفاهيم وروش تدريس هنردرپيش دبستان ودبستان

مقدمات برنامه ريزي آموزشي ودرسي

مقدمات تكنولوژي آموزشي

مقدمات روش هاي تحقيق كمي و كيفي

مقدمات روشهاي تحقيق در روانشناسي و علوم تربيتي

منطق

نظارت و راهنمايي تعليماتي

 

دانشجوی پیام نور