نمونه سوالات نیمسال دوم 95-94 رشته علوم اجتماعی بایگانی - دانشجوی پیام نور

آخرین نمونه سوالاتآرشیو
آخرین اخبارآرشیو

نمونه سوالات علوم اجتماعی نیمسال دوم ۹۵

نام محصول : نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۵-۹۴ رشته علوم اجتماعی

قیمت محصول : ۴۵۰۰ تومان

توضیحات محصول : ۴۷ سوال به همراه پاسخنامه

 

RIAL 45,000 – خرید

 

نمونه سوالات علوم اجتماعی نیمسال دوم ۹۵

اصول علم اقتصاد

اقتصاد ایران

آمار در علوم اجتماعی

آمارمقدماتی

برنامه ریزی روستایی

برنامه ریزی شهری

بهداشت روانی

تامین و رفاه اجتماعی

جامعه شناسی ارتباط جمعی

جامعه شناسی آموزش پرورش

جامعه شناسی انقلاب

جامعه شناسی ایلات وعشایر ایران

جامعه شناسی جهان سوم

جامعه شناسی خانواده

جامعه شناسی درادبیات فارسی

جامعه شناسی روستایی

جامعه شناسی سازمانها

جامعه شناسی شهری

جامعه شناسی صنعتی

جغرافیا ی انسانی ایران

جمعیت شناسی ایران

حقوق کار

روانشناسی اجتماعی

روانشناسی کودکی و نوجوانی

روش تحقیق نظری

روشهای مقدماتی تحلیل جمعیت

ریاضیات پایه

زبان تخصصی ۲ متون برنامه ریزی

زبان تخصصی -مطالعه متون علوم اجتماعی ۱

زبان تخصصی -مطالعه متون علوم اجتماعی ۲

سیاست اجتماعی

سیاست گذاری توریسم

فنون برنامه ریزی اجتماعی

کارآفرینی و توانمند سازی

کاربرد جمعیت شناسی

کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی

کلیات حقوق

مبانی تاریخ اجتماعی ایران

مبانی جامعه شناسی -مفاهیم اساسی ۱

مبانی جامعه شناسی -مفاهیم اساسی ۲

مبانی جمعیت شناسی

مبانی روانشناسی -مفاهیم اساسی

مبانی فلسفه ۱

مبانی مددکاری اجتماعی

مبانی مردم شناسی

مبانی مطالعات فرهنگی

نظریه های جامعه شناسی ۱

نظریه های جامعه شناسی ۲

 

دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال اول ۹۵-۹۴ رشته علوم اجتماعی

دانلود رایگان نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۴-۹۳ رشته علوم اجتماعی

دانشجوی پیام نور، نمونه سوالات پیام نور، دانلود نمونه سوالات پیام نور، نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۵-۹۴ پیام نور، نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۴-۹۵، نمونه سوالات نیمسال دوم ۹۵-۹۴ رشته علوم اجتماعی،نمونه سوالات علوم اجتماعی نیمسال دوم ۹۵، نمونه سوالات ۹۵، نمونه سوال های درس های رشته علوم اجتماعی پیام نور، نمونه سوالات ترم قبل پیام نور، نمونه سوالات جدید پیام نور با پاسخنامه، نمونه سوالات ترم دوم ۹۵-۹۴، نمونه سوال پیام نور، دانلود نمونه سوالات علوم اجتماعی، نمونه سوالات گلستان، نمونه سوالات پیام نور با جواب، نمونه سوالات پیام نور با پاسخنامه، نمونه سوالات فروشی پیام نور، خرید نمونه سوالات پیام نور رشته علوم اجتماعی، نمونه سوالات مرکزی

Sample questions in the second semester of Social Sciences 95,Sample Questions PNU,Sample Questions 95-94 second Semester PNU